onsdag 5 december 2007

Gud välsigne er alla i vårt avlånga land.

ag vill dela med mig av Guds ord som talar om treeenighet och hur nödvändigt det är för att vi ska kunna vara fungerande troende i dag i vår vardag.

Vi kan inte utesluta någon av de tre för då kan vi inte leva ett varmt underbart kristet liv i gemenskap med Jesus.

Nu handlar det inte om att vi har tre Gudar utan alla tre hör ihop.

2kor 13:13. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andens gemenskap vara med er.

Här står alla tre alltså, treeenighet.

Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Anden.

Inget av detta kan man dela på utan de hör ihop.

Det räcker inte att enbart tro på Gud och utesluta Jesus eller den Helige Ande.

Det räcker inte enbart att tro på Jesus och förneka Gud och den Helige Ande.

Det räcker inte att tro på Gud och Jesus och förneka den Helige Ande, för den Helige Anden är vår hjälpare och genom honom kan vi ha gemenskap med Gud.

Alltså den Helige Anden är en kanal till Gud och om vi ska kunna ha gemenskap med Gud.

Om vi ska kunna ha gemenskap med Gud så behöver vi Jesus och den Helige Ande.

Joh 14:1 Sista meningen kan vi läsa. Tro på Gud och tro på mig.

Jesus uppmanar oss att tro på Gud och även honom.

Joh 14:23 Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Här kan man se att man kan inte dela på Fadern och Jesus utan de är ett.

Vers 26 Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt.

Här ser vi: Hjälparen, alltså Den Helige Ande ska Fadern sända i hans Sons namn Jesus.

Luk 24:49 Och se; jag ska sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda men kraft från höjden.

Här står det om den Helige Ande som ska bli sänd till oss och så skedde det på pingsten då alla lärljugarna var i bön.

Vi behöver Gud, vi behöver Jesus, vi behöver den Helige Ande.

Gud sände sin Son till denna världen ,Jesus som dog för vår skull och tog all vår synd på sig och efter hans uppståndelse kom den Helige Ande som var sänt från Gud för att vi ska ha en hjälpare i vår kristna liv.

Vi kan inte vara utan någon av dessa, Gud Fadern Jesus och den Helige Ande. Amen

Detta är så stort och underbart att leva nära Jesus för det finns allt i honom som vi behöver i våra liv.

Det finns frid, glädje, man behöver inte leva i fruktan längre även om det skakar om i vår omgivning så är vi trygga.

Denna underbara frid som övergår allt är det underbaraste som kan hända i människan liv. Den människa som finner Jesus finner livet!

Denna friden kan inte världen ge utan detta kommer från Gud i och med att jag har försonat mig med Gud.

Jag bad om mina synders förlåtelse och gav mitt liv till honom från hela mitt hjärta och jag blev född på nytt.

Det gamla livet är förgånget se något nytt har kommit.

Så man kan säga att Jesus tog mitt skräp när jag bad om förlåtelse och han fyllde mitt hjärta med kärlek, mening med livet, glädje och frid och han renade mig från min synd och gav mig en gåva” Den Helige Ande” som alltid är hos mig och lämnar mig aldrig.

Det är därför jag sitter här och vittnar om Jesus för att alla som vill lyssna kan också få detta underbara liv.

Det är skillnad på att tro att Jesus finns ,men att känna honom är en helt annat.

Att lära känna Jesus kan ta ett tag men ju mer man umgås med honom så lär man känna honom.

Han är underbar vän och frälsare.

Gud svarar på bön så är det något du inte förstår så kan du gå till Gud och fråga så kommer han att svara dig.

Gud har svarat mig många gånger det jag undrat över och han har gett mig ljus över saker och ting.

Till sist. Man kan inte dela på treenigheten. Gud Fadren, Jesus och den Helige Ande.

Gud har inte satt oss att diskutera om himmelska ting för vi kommer aldrig begripa det fullt ut.

Att diskutera för bara osämja och bråk med varandra och det föder inget gott med sig.

Ett tips när du läser Guds ord: Läs som det står, tro som det står och gör som det står.

Gud välsigne er och glöm inte bort att det finns liv ett underbart liv i Jesus..KOM OCH SE

/Mirre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar