torsdag 6 december 2007

Skilja mellan själ och ande

Att skilja mellan själ och ande


Luk 9: 23 Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.
Handbok för livet står det: Om någon vill bli min efterföljare, så kan han inte längre tänka på sig själv, utan måste följa mitt exempel och alltid vara beredd att dö.
Att följa hans exempel betyder en kristen som följer sin Herre genom att göra som han och lyda honom. Att alltid vara beredd att dö betyder att säga nej till en självisk önskan att göra det på ett eget sätt.
Att ta på hans kors innebär att vi uppger vår egen vilja och böjer oss för Guds vilja.
Människan består av tre delar. Ande, kropp och själ.
Anden är den innersta delen av oss och den skapades för att ha gemenskap med Gud.
Den var död på grund av överträdelser och synder och så även idag för den som inte är frälst, men blir på nytt levande då vi tar emot Jesus i våra liv.
Själen är den delen som regerat över henne ända från syndafallet, själen är ingen vidare bra att vara den som bestämmer.
Låt mig göra ett exempel som jag hittad i en bok som är mycket talande.
Vår situation i livet kan jämföras med en oceanångare.
Kaptenen har blivit allvarligt sjuk och kan för lång tid inte kommendera fartyget.
Besättningen känner väl till hur skeppet skall skötas och tar därför över.
Dessvärre har de ingen aning om skeppets destination, så det blir ett mållöst seglande över oceanen.
De grälar med varandra och oljan håller på att ta slut. Eftersom de inte vet hur de skall navigera och vilken hamn de ska lägg till vid, kan de inte fylla på bränsle.
Allt är i dålig kondition ombord.
Så som genom ett under tillfrisknar kaptenen, men han finner snart att det kommer och ta tid innan han får full kontroll över skeppet igen.
Då och då lyssnar besättningen till honom men oftast säger man: Vi har seglat den här skutan en lång tid nu, utan din hjälp och vi vet hur vi ska göra, lämna oss i fred nu.
Hur ska kaptenen (Anden) på fartyget bära sig åt för att få tillbaka kommandot?
Vad besättningen inte vet ( Själen) är att när kaptenen med sin karta och kompass och sin erfarenhet från havet tar över så blir allt lyckligt.
Kaptenen vet även hur radion fungerar och kan påkalla hjälp och instruktioner, beställa olja och annan förnödenhet.
Endast kaptenen på sin plats kan frid och lycka härska på skeppet.
Din Ande är i förening med den Helige Ande är avsedd att bli din själs ledare och din själ som underkastat sig anden är avsedd att leda din kropp.
För den nyfrälsta är Gud strax efter hans dop i den Helige Ande så verkligt nära, så det är inget behov av henne eller honom att sätta Jesus först.
Gud är föst i deras tankar när man vaknar på morgonen, huvudämnet under dagens samtal och det sista i tankarna innan han eller hon går till sängs.
Hans eller hennes förnyade Ande ( Kaptenen) är fullt aktiv och hans eller hennes själ ( besättningen) och kroppen ( Skeppet) fungerar i överensstämmelse med kaptenens order.
Hos en del förblir frid och ordning längre än hos andra, men snart börjar själen pocka på att få igen sin forna plats och vill kontrollera allt.
Guds ord säger inte att vi ska vandra i själen eller leva i själen men den säger gång på gång att vandra i anden, lev i anden, be i anden, sjung i anden.
Endast då lär vi oss att vandra i anden och då vår själ är underordnad Guds Ande kan vår själ bli renade, helade, vederkvickt och använd till hans härlighet.
Att leva i själen där vår intelekt, känslor och egen vilja sitter är inte så gott men lever vi efter Guds vilja och att den Helige Ande får regera i våra liv, då blir det liv ett underbart liv i gemenskap med Gud.
Till slut så kan man säga att själen är ingen bra kapten över vår kropp utan det är Anden, Guds Ande som för oss till liv och till evigt liv och vi kan ha en underbar gemenskap med Gud här och nu. Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar