lördag 5 januari 2008

Barn identiskt med biologiskt avfall?

Man kunde läsa i dagen om Professor Hugo Lagercrantz att barnet får fullt liv först vid födseln men innan dess har det inget människovärde.

Har man glömt att barnet har ärvt arvsanlag från mor och far att barnet är en individ redan då äggcellerna delar sig.
Jag är ingen barnläkare som kan berätta att barnen har inga känslor innan de föds och de vet varken en utbildad läkare eller någon annan mänsklig utom Gud.
Gud har sett oss att vi skulle bli till innan vi ens blivit till och vi är efterlängtade om inte från våra jordiska föräldrar så från Gud, som är vår
himmelska Fader.

Vi kan läsa från 1 Mos 2: 7
Och Herren Gud formade människan av stoft på jorden och blåste livsande i hennes näsa. Så blev en människan en levande varelse.
Luk 8:55 Jesus uppväcker Jairus dotter. Jairus dotter var sjuk och dog och detta hörde Jesus och han kallade henne tillbaka och
hennes livsande återvände.

Professorn talar om enbart om själen men han har glömt bort att människan har även en ande.
Har man glömt att vi alla är Guds skapelser och att vi har en Gud och vi är hans barn.
Jesus tog till sig barnen och välsignade dem och då ska människan själv gå och avgöra vad som är människovärdigt eller livsdugligt.
Med vems rätt avbryter vi ett liv som är skapad av Gud och som är en Guds gåva till oss.
Att barnet inte har någon själ eller är livsduglig förrän det föds är det mest korkade jag någonsin hört.
Professornmenar också att det är fullt lovligt att ta abort om barnet är missbildat men även det barnet har en livsande och Gud ser även det lilla barnet.
Även det lilla barnet är en välsignelse och kan lära oss högmodiga människor att ödmjuka sig.

Fortfarande är min fråga med vems rätt släcker vi liv? Vem skulle ha gett oss den rättigheten?
Nej, inte är det från Gud.
Människan följer sina egna idéer så länge hon inte har mött Jesus och man gör allt som är ont i Herrens ögon.
Guds bud lyder också att, - Vi skall inte döda, men det är det just vi gör när vi dödar fostret genom att dra ut det från mamman.
Vi har en lag i Sverige att dödar man någon så blir det ett straff, men vi gör inget annat än dödar varje dag på sjukhusen.
Små barn som åker i sopkassar med gul etikett...Biologiskt avfall...
Är det så vi ska ha det och till och med säga att människobarnet har ingen människovärde förrän det föds.
I Sverige så har vi något som heter ...Barnens rätt i samhället...Var är det ofödda barnens rätt?
Barnen Guds gåva till oss dem slänger vi i soporna som en död råtta eller något liknade.
Vad som förvånar mig att en barnläkare säger att barnet har ingen människovärde förrän den tar sitt första andetag.
För mig är en barnläkare en som älskar barn och beskyddar dem oavsett om de är födda eller inte.
Jag skulle vilja se barnläkare som lever nära Jesus och tjänar honom så skulle vårat samhälle se ut helt på ett annat sätt än vad det gör nu i detta område som abort.

Många kristna strider och lider i det tysta och ropar till Gud i bön för vad som sker idag. All ondska som finns i världen.
Hårda hjärtan som inte vill lyssna till Gud. Nej, man går på sin egen väg och detta är resultatet.
Vänd om från all ondska och kom till honom som har förlåtelse och hans namn är Jesus.
Guds nåd är även nu i denna stund och kom medan han låter sig finnas.
Gör bot och bättring och ödmjuka er för Gud han som är livet, kärleken, sanningen.

Det finns förlåtelse för oss alla men frågan är om du vill vända om till Gud eller vill du fortsätta göra det som är ont i Herren ögon.
Guds ögon sveper över jorden och människor och han ser allt. Inget är fördolt för honom, han vet allt.
Han rannsakar våra hjärtan och känner våra hjärtan så vi kan aldrig gömma något för honom och inget kan vi hålla hemligt.

Vi har en Gud och vi är hans skapelser...

Relaterat:
Dagen, 1 2, 3, 4
SvD, DN
Aftonbladet, 1, 2 , 3

1 kommentar:

  1. Ja, Marit du har faktiskt rätt i det du skriver.

    SvaraRadera