torsdag 28 maj 2009

Svenska kyrkan - ljum

Svenska kyrkan var är ni. Varför så försiktiga, varför inte stå på Guds ord. Varför inte stå rak och stå fast för det du tror på eller?

Två blanka röster, några som inte visste vad de stod.

Det kallar Guds ord för ljumhet. Man vill göra människor till lags och man har glömt vem man egentligen tjänar.

Man kan inte tjäna två Herrar, lär bibeln oss. Har ni tänkt på att era röster kanske hade hindrat att Sverige skulle få en biskop som lever i synd.

Vad gör man i kyrkorna idag, man släpper in synden och börjar kompromissa och snart är hela församlingen infekterad av synd och man tror att den Helige Ande ska verka bland dessa men jag kan säga att det är helt annan som verkar än den Helige Ande. Ingen kan leva i synd och tro sig tjäna Gud då spelar det ingen roll vilken synd det är som finns i en människans liv

Den som inte av Gud lyssnar inte till Gud och hans ord men den som är av Gud lyssnar till honom.

Världen kan inte ta emot det som är av Gud för synden täcker deras hjärtan som gör att de inte kan se Gud. De har inte lärt känna Gud eller vem han är så man har börjat skapa sina egna små gudar som de kan göra som människan vill med från sitt eget intresse och man sätter Gud i ett fack och sätter sig på honom och hans ord.

Jag talar om alla falska lärare som försöker att lura Guds folk , ärligt sökande hjärtan som hungrar efter Gud, och som blir fångade i ett fiskenät på grund av att många lärare undervisar fel och nonchalerar det Gud har lärt oss från grunden.

Någon sa till mig att det som var på GTs tid gäller inte i vårt moderna samhälle utan det är det nya förbundet som gäller idag och man tar hänsyn till det samhället hur den ser ut idag med andra ord så godkänner man homopartnerskap idag på grund av att det är andra tider, moderna tider. Detta tyder på att man har glömt vad Gud har sagt i sitt ord och man har liksom skapat sig en egen gud där denna styggelse är tillåtet och mycket annat. Vilken villolära

Detta påminner mycket om Sodom och Gomorra, hur man lever i all slags omoral utan att bry sig om Gud och man lyssnar inte till Guds folk när man vill rädda dem från evig död. Nej, man vill inte lyssna på det örat. Till slut så förstörde Gud staden och räddade Lot och hans familj

Vi har fått lagen alltså tio Guds bud i GT så vi vet grunden vad Gud förväntar sig av oss, men ingen kan klara det, det är vi helt klara med.

Det har vi insett och även Gud att vi inte kan hålla hans bud för har vi brutit mot ett budord så har vi brutit mot hela lagen.

Gud sänder sin enfödde Son till oss för frälsning från synden som härjar här på jorden. Gud sträckte ut sin hand till oss men vad gör vi med hans hand. Tar vi den så innebär det räddningen. Men istället då ondska härjar så börjar vi vekna och liksom ramla tillbaka.

Vågar vi inte stå upp för Gud och hans ord. Lever vi inte nära Gud så klarar vi inte alla på frestelser som kommer.


Stå på dig Guds tjänare. Natten är snart slut då ingen kan verka mer. Den gyllene morgonen är här då vi kan vila ut.

2 Pet 3:17:

Nu har jag varnat er i förväg, kära vänner, så att ni är på er vakt när dessa onda människor kommer med sin falska undervisning. Låt er inte bli lurade, så att ni förlorar er tro på Jesus

V18 Håll istället fast vid den kärlek och förlåtelse ni har fått uppleva, och se till att ni varje dag mer och mer lär känna vår Herre Jesus Krist, han som har räddat oss. Hans är äran både nu idag och i evighet. Amen

/Mirre

Relaterat:

Ris och Ros för valet av Eva Brunne till biskoponsdag 27 maj 2009

Se upp för falsk undervisningSveriges första biskop som lever i partnerskap och vill samarbeta med andra kyrkor. Hur kan man tala om Jesus och undervisa människor lögn och det som inte står i Guds ord. Vårt leverne avslöjar om vi tillhör Gud eller inte.

Att vara lärare i Guds ord och lära fel är allvarligt. Gud välsignar inte synden.

Det står skrivet i Guds ord att varken drinkare, horor eller homosexuella ska få ärva Guds rike. Man plockar bort sanningar från Bibeln, vänder och vrider för att det ska passa var och en.

Visst är Gud kärlek men han har också krav på oss hur vi lever. Att leva i synd och säga sig vara kristen, det är att dra Jesus i smutsen.

Ännu finns det tid att omvända sig och leva nära Gud och i hans välsignelser.

Nedan har jag citerat Handbok för livet ur 2 Pet 2. Handbok för livet är en bibel men med enklare språk som alla kan förstå.


"Men det fanns också profeter som spred falska budskap bland Israels folk, precis som det ska finnas människor som sprider falsk undervisning bland er.

De ska smyga in lögner om Gud som förstör er tro. Ja, de ska till och med förneka Herren Jesus, han som har köp dem fria från deras slaveri under synden. Men genom detta ska de själva gå evigt förlorade.

V2 Många kommer att följa dem och delta i deras vilda och omoraliska liv, och för deras skull kommer Jesus sanna väg att få dåligt rykte.

V3 I sitt begär efter makt och pengar ska de lura er med påhittade historier. Men Gud har för länge sedan lovat att straffa dem, och de är på väg att gå evigt förlorade.

V 9 Gud har alltså makt att rädda dem som lyder honom, när de möter olika svårigheter. Men han har också makt att straffa dem som är olydiga mot honom, ända fram till domens dag då ska han döma dem för evigt.

V 10 Han straffar särskild dem som drivs av sina smutsiga sexuella begär och vägrar att låta Gud styra deras liv, precis som de människor med falskt budskap som jag just talade om. Dessa människor är kaxiga och självsäkra. De drar sig inte för att håna andevärldens makter, trots att Guds änglar som är mycket starkare och mäktigare än oss människor, inte vågar komma till Gud med några anklagelser mot andevärldens makter.

V17 De sprider falsk undervisning är som uttorkade brunnar, och som dimmoln som jagas av stormvinden. De lovar den törstige vatten, men de har inget att ge. Därför väntar helvetets mörker på dem.

V18 De talar vackert, men deras löften är tomma. Genom att locka med ett vilt och omoraliskt liv, där människor får följa sina onda begär, lurar de till sig nya troende som just har lämnat ett liv i synden.

V 19 De lovar människor frihet, men är själva slavar under synden som gör att de går evigt förlorade. En människa är slav under det som behärskar henne.

V20 Om de som flytt från denna världens omoral genom att lära känna Herren Jesus Kristus vår Räddare, än en gång blir infångade och slavar under synden, då är deras situation värre än förut.

V21 Ja, de hade varit bättre för dem att aldrig få reda på rätta sättet att leva, än att först lära känna Guds vilja och sedan vända ryggen åt allt som han har befallt dem.

V22 Det har gått med dem, precis som det står i det gamla ordspråket." Hunden vänder åter till sina spyor, och ett tvättat svin vältrar sig i smutsen igen."

Vi måste börja skilja på det som kommer från Gud och världen annars har vi inte en chans att stå fasta. Vi måste stå fasta på Guds ord och lära oss vad han säger annars är vi ett lätt byte för satans lögner.

Gud välsigne er

/ Mirre

Källa:

Dagen om Brunne

DN om Brunne

fredag 22 maj 2009

Upproriskhet mot Gud och hans ord...


" Missionskyrkan väntar med beslut om samkönade vigslar

Svenska missionskyrkan väntar med beslut om deras pastorer ska viga samkönade par.Den nya äktenskapslagen, som ger par av samma kön samma rätt som par av olika kön att ingå äktenskap, tvingar kyrkorna att ta ställning till om de vill viga par av samma kön eller inte.Evangeliska frikyrkan ska utreda frågan under det närmaste året men mycket tyder på att EFK kommer att avsäga sig vigselrätten.

I Missionskyrkan kommer frågan att bearbetas under hösten av teologiska kommittén, som sedan lägger fram ett betänkande till kyrkostyrelsen, skriver Sändaren.-

I Missionskyrkan finns ännu ingen skriven ordning som vi kan luta oss mot i det här fallet.

Vi behöver bearbeta och förankra frågorna innan vår praxis förändras, säger Olle Alkholm, kyrkosekreterare i Svenska missionskyrkan.För de kyrkor som väljer att behålla vigselrätten betyder den nya lagen att pastorerna från och med 1 maj också har rätt att viga par av samma kön.

Enligt Olle Alkholm kommer dock inga vigslar av samkönade par att förrättas av pastorerna i Missionskyrkan under 2009.

I slutet av året planerar kyrkostyrelsen att presentera ett förslag på hur man ställer sig till den nya könsneutrala lagen."

Vad är det som händer i våra kyrkor som överhuvudtaget behöver fundera på samkönade vigslar. Jag har själv varit med i en missionskyrka för många år sedan men idag är jag frälsningsoldat.

Jag hade inte tvekat en sekund för att gå ur en fösamling som börjar kompromissa med synden som att man börjar viga homosexuella par eller samkönade som man kallar det idag.

Vi kan läsa i Rom 1 att Gud fördömmer sådant men ändå tar man detta till att fundra på saken som EFK uttrycker det.

Man säger i missionkyrkan att man inte har någon skriven ordning som vi kan luta oss emot i det fallet.

Jasså men då måste jag säga att det är väldigt märkligt att man säger att man inte har någon skriven ordning att hålla till.

Gud ord är fullt av ordningar och undervisning på hur vi ska leva och vika saker som är fel.

Gud kallar homosexuella handlingar något som avskyvärt i hans ögon och som han inte välsignar och kommer aldrig att göra det.'

Jag kom och tänka på ett bibel ord som kom till mig nu.

Ni som började i anden ska ni sluta i köttet nu.

Kom inte och kör med att Gud är kärlek att jag dömmer .

Nej, det är inte jag med Guds ord dömmer inte jag.

Det är min uppgift att informera om saken att detta är fel och går helt emot Guds vilja och hans välsignelser uteblir.

Jag hade för mig att kyrkorna har till uppgift att rädda folk från fördärvet men i stället skickar vi dem dit med osanningar och gör lögn till sanning.

Pastoer och präster hur kan ni se Gud i ögonen den dagen då vi ska stå till svars för det ni gort.

Hur kan ni stå ut med att många människor går evigt förloprade " förevigt "på grund av era lögner.

Om Gud säger att homosexualitet är synd hur kan ni vända på det som om det vore välsignat.

EFK tänk er för vad ni beslutar i detta.

Vill vi ha Guds välsignelse eller hans förbanlse.

Ännu värre är det att ni har lärt känna sanningen men vänder er bort från det och gör en annan evangelium fast det inte finns någon annan.