onsdag 27 maj 2009

Se upp för falsk undervisningSveriges första biskop som lever i partnerskap och vill samarbeta med andra kyrkor. Hur kan man tala om Jesus och undervisa människor lögn och det som inte står i Guds ord. Vårt leverne avslöjar om vi tillhör Gud eller inte.

Att vara lärare i Guds ord och lära fel är allvarligt. Gud välsignar inte synden.

Det står skrivet i Guds ord att varken drinkare, horor eller homosexuella ska få ärva Guds rike. Man plockar bort sanningar från Bibeln, vänder och vrider för att det ska passa var och en.

Visst är Gud kärlek men han har också krav på oss hur vi lever. Att leva i synd och säga sig vara kristen, det är att dra Jesus i smutsen.

Ännu finns det tid att omvända sig och leva nära Gud och i hans välsignelser.

Nedan har jag citerat Handbok för livet ur 2 Pet 2. Handbok för livet är en bibel men med enklare språk som alla kan förstå.


"Men det fanns också profeter som spred falska budskap bland Israels folk, precis som det ska finnas människor som sprider falsk undervisning bland er.

De ska smyga in lögner om Gud som förstör er tro. Ja, de ska till och med förneka Herren Jesus, han som har köp dem fria från deras slaveri under synden. Men genom detta ska de själva gå evigt förlorade.

V2 Många kommer att följa dem och delta i deras vilda och omoraliska liv, och för deras skull kommer Jesus sanna väg att få dåligt rykte.

V3 I sitt begär efter makt och pengar ska de lura er med påhittade historier. Men Gud har för länge sedan lovat att straffa dem, och de är på väg att gå evigt förlorade.

V 9 Gud har alltså makt att rädda dem som lyder honom, när de möter olika svårigheter. Men han har också makt att straffa dem som är olydiga mot honom, ända fram till domens dag då ska han döma dem för evigt.

V 10 Han straffar särskild dem som drivs av sina smutsiga sexuella begär och vägrar att låta Gud styra deras liv, precis som de människor med falskt budskap som jag just talade om. Dessa människor är kaxiga och självsäkra. De drar sig inte för att håna andevärldens makter, trots att Guds änglar som är mycket starkare och mäktigare än oss människor, inte vågar komma till Gud med några anklagelser mot andevärldens makter.

V17 De sprider falsk undervisning är som uttorkade brunnar, och som dimmoln som jagas av stormvinden. De lovar den törstige vatten, men de har inget att ge. Därför väntar helvetets mörker på dem.

V18 De talar vackert, men deras löften är tomma. Genom att locka med ett vilt och omoraliskt liv, där människor får följa sina onda begär, lurar de till sig nya troende som just har lämnat ett liv i synden.

V 19 De lovar människor frihet, men är själva slavar under synden som gör att de går evigt förlorade. En människa är slav under det som behärskar henne.

V20 Om de som flytt från denna världens omoral genom att lära känna Herren Jesus Kristus vår Räddare, än en gång blir infångade och slavar under synden, då är deras situation värre än förut.

V21 Ja, de hade varit bättre för dem att aldrig få reda på rätta sättet att leva, än att först lära känna Guds vilja och sedan vända ryggen åt allt som han har befallt dem.

V22 Det har gått med dem, precis som det står i det gamla ordspråket." Hunden vänder åter till sina spyor, och ett tvättat svin vältrar sig i smutsen igen."

Vi måste börja skilja på det som kommer från Gud och världen annars har vi inte en chans att stå fasta. Vi måste stå fasta på Guds ord och lära oss vad han säger annars är vi ett lätt byte för satans lögner.

Gud välsigne er

/ Mirre

Källa:

Dagen om Brunne

DN om Brunne

36 kommentarer:

 1. Arma, förvillade människa!

  Det står INGENSTANS i Bibeln att homosexuella inte skall få "ärva Guds rike". De ställen som nämner homosexualitet nämner sexuella relationer mellan män, inte homosexualiteten i sig.
  Tror du på allvar att Gud skulle utestänga någon människa för att denne är homosexuell???
  Du MÅSTE SKILJA PÅ HOMOSEXUALITET och HANDLINGAR!

  Vad, exakt vad, är det som hindrar att Eva Brunne predikar Guds Ord ?
  Du kan väl inte på allvar mena att hennes sexuella läggning skulle påverka hennes förkunnande av EVANGELIET ??!!!

  Och varför ska vi inte kunna samarbeta med andra kyrkor? Är inte katoliker, ortodoxa eller pingstvänner också Kristna???
  Är inte Muslimer troende, som vi kanske kan övertyga genom att förkunna Evangeliet?
  Har inte vi och Judarna mycket gemensamt?

  Och var i hela världen har du fått det ifrån att Eva Brunne lär fel? Har du kanske hört henne predika någon gång? Har du träffat henne?
  Jaså, inte?
  Jag däremot har träffat henne, och hon är en mycket trevlig och sympatisk människa. Hon är jordnära och har ett sinne för humor.
  Och jag är övertygat om att hon är en UTMÄRKT förkunnare av Evangeliet. För det är en av en Biskops huvuduppgifter; Att Rent och klart förkunna Evangelium i ord och handling.

  Må Gud ge dig bättre insikt och förståelse.
  Herren välsigne dig!

  SvaraRadera
 2. Mirre har rätt. Att leva i partnerskap är för mig en homosexuell handling med andra ord synd.

  En biskop kan inte predika guds ord och sedan leva i synd. Om biskopen inte respekterar Guds ord så borde man inte vara biskop.

  SvaraRadera
 3. Jag pratar om homosexuella handlingar inte människan i sig.
  Hur kan man prdika för andra och komma till korta själv. Man kan inte predika Guds ord och leva i synd.
  Varför tror du att Gud försörde sodom och gomorra. Läs Guds ord, läs GT
  Hon kanske predikar men hennes liv vittnar om annat i och med att hon lever i partnerskap vilket är synd.
  Det finns helande för homosexuella och många har blivit helade och lever i normala familjeförhållanden idag som man och kvinna.
  Visst är hon säkert trevlig men det är inte hennes trevlighet mitt arikel handlar om. Man kan inte predika för andra och komma själv till korta. Gud kommer aldrig att välsigna homosexuella handlingar för det är synd. Det kommer vi aldrig ifrån. Hur du än resonerar och vill se bort från detta så står Guds ord kvar angående om Homosexuella handlingar. Den som välsignar homosexualitet handlingarar välsignar synd vilket inte Gud gör.
  Gud äskar syndaren men hatar synden. Visst kan man vara homosexuell men inte utöva det men det är en helt annan sak.Jesus helar och upprättar idag. GVD

  SvaraRadera
 4. För det första; Du talar om att utesluta delar av Bibeln; Och det är just vad DU gör! Du väljer ut delar av Lagen och använder den, men utesluter andra delar därför att de inte är aktuella och inte passar i dagens samhälle. Lagen kan komma med många bra idéer osv. MEN den gäller inte. Vi har ett nytt förbund med Gud genom Jesus Kristus¨!

  Vad Paulus beträffar pratar han om homosexuella handlingar, ja, men jag tror inte riktigt att det är det han menar. Jag tror att han pratar om otukt och sexuellt missbruk i sig: Och han använder sig av ord som folk på den tiden förstod. På den tiden var det allmänt vanligt, särskilt i romarkulturen, att män låg med andra män. Det var en kultur av sexuellt missbruk! Och det är den typen av kultur Paulus tar avstånd ifrån!

  Du säger att Eva Brunne inte kan predika och utföra kyrkliga handlingar.
  Jag säger; Visst kan hon det! Hon är utmärkt på att predika Guds Ord och förkunna Evangelium!
  Och vad gäller de kyrkliga handlingarna så kan de genomföras med samma verkan av vilken präst- eller biskopsvigd som helst, även en ogudaktig och icke-troende. De fungerar på samma sätt oavsett vilken typ av präst/biskop som genomför dem.

  Varför återkommer du till att hon inte kan predika Guds Ord, när hon har gjort det i större delen av sitt liv??!!

  SvaraRadera
 5. Romarbrevet 1:

  "26. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

  27. sammalunda övergav ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man."

  SvaraRadera
 6. Guds ord gäller även idag inte bara i GT eller i det nya förbundet vi har idag. Gud tar inte hänsyn att samhället har förändrat sig. Guds lagar och förordningar gäller även idag. Läs i Gt oxå vad Gud säger om homosexuella handlingar
  Det står så klart och tydligt i bibeln så jag begriper inte vad det är med människor som tror sig se men är stenblinda.
  Jag har en känsla av att man håller Guds ord ifrån sig för att slippa ta ansvar försitt liv. Om jag svara så här att hon kanske har predikat men utan välsignels för den Helige Anden verar inte i en människa som lver isynd. Och det spelar igen roll om det är en pastor, lekman eller biskop

  SvaraRadera
 7. Och du ska prata om att plocka bort sanningar från bibeln!?

  Du väljer ju själv ut det som passar ur bibeln, Mirre. Vad gäller homosexuella säger Jesus själv inget alls, eller har du hittat något ställe i Bibeln där han yttrar sig i den frågan? Däremot säger han mycket om girighet och pengadyrkan och att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike. Det säger du inte något om. Sett utifrån den tredje världens ögon så är jag övertygad om att både du och jag är rika.

  Varför bloggar du inte om att rika personer inte heller kan predika Guds ord? Alla vet vi ju att en kamel inte kan komma in genom ett nålsöga, då kan väl inte en rik person predika evangelium heller i konsekvensens namn? Du sållar på ett typiskt sätt ut vad du vill ur det som Paulus skriver, eller stöder du också Paulus ord i första Korintierbrevet 14 där han säger följande:

  "Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar
  skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.
  Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen."

  I så fall så borde du väl också fördöma alla kvinnliga evangelister och förkunnare som tjänar Jesus i våra församlingar runt om i världen? Och jag hoppas verkligen att du inte själv yttrar dig i den församling som du förmodligen tillhör?

  Det fanns på Jesu tid en benämning på sådana personer som du, som dömer och fördömer andra kristna. De kallades för fariseer, och precis som på den tiden, så är inte heller dagens fariseer medvetna om sin fariseism. Det är djupt beklagligt. Vet du inte att det är Jesus som ska döma oss en gång? Rätten att döma är inte given till dig och inte till någon annan människa heller.

  Om du kommer till himlen en gång så är jag övertygad om att du där kommer att träffa många som du här på jorden dömde ut som syndare och ( i dina ögon) ovärdiga Jesu efterföljare medan du kommer att sakna många, många som du säkerligen tror har de rätta kvalifikationerna för att komma dit.

  SvaraRadera
 8. Det nya förbundet innebär inte att vi ska leva i synd eller att samhället har förändrat sig Gud ser inte synden mellan fingararna . Nej, Han ser synden precis lika hårt som på GT. Gud sände Jesus som tog våra synder på sig. Så vi är fria i Jesus men vi är inte fria då vi säger oss vara troende och fortsätta att leva i synd, då lurar vi oss själva.
  Därför är det viktigt att läsa Bibeln som är vårt rättesnöre att vi inte kommer i vilsenhet utan att vi står fast i det Gud säger och inte blandar in våra egna tankar och filosofier. Då dröjer det inte länge förran vi är på fall...

  SvaraRadera
 9. Det Brunne predikar är inte evangeliet utan något som hon hittat på själv och därmed förleder hon människor bort från Guds rike. Det vore bättre att hon hängde en kvarnsten runt sin hals.

  SvaraRadera
 10. I gaytidningen QX säger Den nya biskopen att är "du en gång döpt så tillhör du Jesus Kristus. Det gör att ingen kan komma till dig och säga att du inte får vara med om det visar sig att du är homo-, bi- eller transperson. En gång döpt tillhör du Jesus Kristus."

  Då ljuger hon eftersom man kan gå ut ur sin frälsning om man vägrar att följa Jesus. Dopet i sig gör ingen frälst och går man uppenbarligen mot Guds ord som hon gör så är man inte längre frälst.

  SvaraRadera
 11. Christer,
  Rika personer kan både predika Guds ord och komma in i himmelriket. Gud kan nämligen lätt klämma en kamel genom ett nålsöga (Mark 9:23) och därmed kan han klämma in rika i sitt rika rike också! (Matt 19:26) Det går bara inte att vara så rik att man kan betala en biljett dit.

  SvaraRadera
 12. Hördu, Anonym! Har du hört Eva Brunne prredika någon gång? Har du läst något hon skrivit? Eller vad är det som får dig att döma på det sätt du gör?

  Och Mirre, har du inte förstått att man inte kan välja ut delar av Bibeln som passar en? Du pratar om att använda sig av hela Bibeln, och det är just vad DU INTE GÖR.

  Man måste förstå mycket i Bibeln, särskiljt GT, efter den tidens synsett och den tidens samhälle.
  Du säger att vi ska använda oss av Bibeln som rättesnöre. Givetvis ska vi det, men det är inte lagen som är rättesnöret; Nej, det är Evangeliet och det Kristus lärde oss!

  Mirre, du fördömer människor.

  SvaraRadera
 13. Jesus dömmer det har du rätt i och att många kommer att vara i himlen och många kommer vara förvånade .Vittnar jag inte om Gud och hans rättfärdighet så har jag människor blod på mina händer. Tiger jag så kommer många att lyssna till lögner men ropar jag ut så kanske jag kan rädda några.
  Ni får kalla mig för vad ni vill för jag står på Guds ord och kommer och göra det.

  Den nya biskopen har redan börjat förvilla folket genom att säga att DU en gång döpt så tillhör du Jesus kristus.
  Man tillhör honom inte förran man har tagit emot honom som sin frälsare och bett Jesus om syndernas förlåtelse. Och detta innebär oxå att man lämnar allt hos Gud, även homosexulits handlingar. att säga att man är kristen och leva i synd det klingar lite galet.

  SvaraRadera
 14. Fredrik du är ute o cycklar...

  SvaraRadera
 15. Lärde Jesus er att leva i homosexualitet Fredrik eller lärde han er att det är ok. Då talar du inte om den Gud som säger att det är avskyvärt att leva i homosexuella handlingar

  SvaraRadera
 16. Det är inte jag som dömmer Fredrik det är Guds ord som dömmer sådana handlingar men det är min uppgift att förmedla Guds ord.

  SvaraRadera
 17. Hördu, Fredrik!
  Det är inte jag som dömer Brunne utan Guds heliga ord. Förnekar du att hon sagt det som står i QX? "En gång döpt tillhör du Jesus Kristus." Det är villfarelse att säga så och den leder inte till Guds rike alltså är hon en predikant för Satan och hans anhang. Basta.

  SvaraRadera
 18. Min bisexualitet skadar ingen annan, det är säkert värre att jag inte skänker mer pengar till välgörenhet eller ger blod (kan inte pga medicin) än att jag är kär i en tjej som jag kysst ett antal gånger och att jag drömmer om att ha sex med henne. Jag fattar inte vad som är så otroligt farligt med utlevd homosexualitet.

  SvaraRadera
 19. Gud förlåt vårt land och förlåt vårt folk. Det är i tårar och djup sorg jag ser fädrens kyrka brytas sönder av Isebels andemakt.

  “Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor...Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt...”

  (Upp 2:20)

  SvaraRadera
 20. Som jag sade så syftar Paulus allra troligast på romarkulturen. Lagen gäller inte längre.
  Och Gud har aldrig sagt att homosexualitet är synd.

  QX är en flummig tidning som säkert valt ut delar som passar dem. Nu har jag inte läst hela uttalandet i fråga, så jag kan inte yttra mig om det.

  SvaraRadera
 21. Paulus syftar givetvis på att Gud säger att homosexualitet är synd i GT.

  3 Mos 18:22
  "Du skall inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna. Det är en styggelse."

  Gud har alltså sagt att homosexualitet är synd (styggelse).

  SvaraRadera
 22. Man kan inte likställa homosexualitet med homosexuella handlingar. Det är handlingen som är synd inte den homosexuelle.

  Men det går att bli befriad från homosexualitet. Kolla in http://www.exodus-international.org/

  SvaraRadera
 23. Följakligen har Gud också sagt att vi inte skall äta fläskkött, ge brännoffer, fira alla judiska högtider, stena ihjäl folk osv. ???

  Jag upprepar: Visst kan vi hämta kunskap från lagen, MEN den gäller inte idag! Och Paulus levde för 2000 år sedan, i en värld som såg helt annorlunda ut!

  Gud är god. Det är han som har skapat alla människor, inklusive alla homosexuella, bisexuella osv.

  SvaraRadera
 24. Fredrik,

  Har du tagit emot Jesus som frälsare och Herre i ditt liv?

  Tror du att Jesus gick på vattnet? Tror du att han uppstod från de döda?

  Är Bibeln grund för din tro? Är skriften ofelbar? Är du varm eller kall?

  SvaraRadera
 25. Sweden needs a revival in deliverance and inner healing and the manifested PoWer of God Love Swedes need to pray and humble them selves It dosen't matter what or part of the church that is in sin you all are responsible weep pray cononfess your sins and stop your finger pointing and pride It only stirrs rebellion in the hearts of people its only by walking in the Power of God you can set the homosexuals free

  SvaraRadera
 26. Ja, Bibeln är en jäkla bra bok att grunda sina moraliska värderingar på. Men jag tror inte du kan klara av ett liv i Sverige med en mentalitet hämtat från stenåldern. Det säger emot sig själv.

  SvaraRadera
 27. Jodå. Du vet inte ved du pratar om för du känner inte Jesus. Vi som är fälsta tillhör honom har en kraft inom oss den Helge Ande som är en kraft som vi behöver varje dag.
  Gud säger i bibeln att det som är inom oss är starkare än det som är i världen. Och det är sant för utan den heliga Ande skulle vi inte kunna leva som kristna.
  Men leva i synd och säga sig vara kristen är helt galet.
  Bibeln är inte en vanlig bok i den bemärkelsen utan det är Guds ord.Du kan inte se det för du är inte frälst men vill du bli frälst så det är bara att säga Ja till Jesus och be honom flytta in iditt hjärta. Då kommer du uppleva att Jesus är verkligen verklig , lika så hans ord ,bibeln.
  Du vet...Jesus är livet och han kommer snart för att hämta oss alla som tror på honom...
  Om Gud är för oss vem kan då vara mot oss...Ingen.. Ingen kan gå mot Gud eller övervinna honom på något sätt utan det är för oss att ödmjuka sig inför honom att vi behöver honom.
  Gud välsigne dig

  SvaraRadera
 28. Stenåldern? Den mentalitet du nämner är betydligt äldre än så och utan den hade vare sig du eller jag, himmel eller jord existerat.

  Tack Jesus för din kärleksmentalitet! Halleluja!

  SvaraRadera
 29. CHRISTER KOMMENTERAR:

  Mirre, du valde (som jag också förstod att du skulle göra) att inte kommentera mitt påpekande om att du väljer bort de delar i Bibeln som inte passar dig. T.ex. som Paulus säger om att kvinnan ska tiga i församlingen. Jag kan inte tolka det på annat sätt att du saknar argument där, och följaktligen så kan man konstatera att du, precis som jag skrev, plockar ut de bitar som passar dig, medan du låtsas som att de andra delarna inte finns där.

  Själv växte jag upp inom pingströrelsen under 60-talet och var med om hur ungdomar uteslöts ur församlingsgenemskapen för att de ansågs vara syndiga, det kunde vara att de sminkade sig, hade klippt sitt hår, inte ville ha huvudbonad på sig på gudstjänsterna, att de sällskapade med en icke troende. Många av dessa församlingsledningar har, långt senare, gått ut och bett sina före detta medlemmar om ursäkt och förlåtelse, men i många fall var skada redan skedd. På något sätt känns det som att du skulle ha passat bra in i den kretsen av dessa människor, som av någon anledning ansåg sig själva vara kallade att slå syndakatalogen i huvudet på andra, d v s försöka ta bort flisan ur sin nästas öga, medan de aldrig kom att fundera om ifall det möjligtvis fanns en bjälke i deras egna ögon.

  Jag är övertygad om att du vinner fler för Jesus om du inriktar dig på att berätta om allt det positiva med Honom, hur Han älskar alla, även syndarna, och hur deras liv kan få en helt annan mening. Inrikta dig på det, att sprida evengelium, dvs det glada budskapet, och överlåt sedan åt Den Helige Ande att tala till. och påverka människor när de har kommit till tro. Den Helige Ande är mycket mer lämpad att tala om för människor vad de behöver ändra på i sina liv, än vad du är.

  CHRISTER

  PS Det fungerar inte att kommentera med namn/webbadress, skriver därför under" ANONYMT" DS

  SvaraRadera
 30. Namn/Webbadress funkar för mig.

  SvaraRadera
 31. Christer - det finns en andemakt, Isebels ande, som försöker tränga in i församlingarna. Isebels ande kommer med otukt i syfte att sabotera guds verk.

  Mirre visar verkligen att hon är ledd av Guds Ande genom att hon offrar sitt eget väl och ve och pekar ut synden, och denna andemakt. Mirre gör givetvis detta av kärlek så att så få som möjligt ska hamna i helvetet där ingen räddning finnes.

  Mirre är värd en medalj för detta. Gud välsigne Mirre. Om fler predikander vore så modiga som du skulle Sverige vara ett förvandlat land! Men tyvärr så är pingströrelsen i mångt och mycket fullständigt urvattnad och predikar ett evangelium utan kraft och där fromheten bara är en mask.

  Jag tror inte det står "kvinnan tige i församlingen" i grundtexten utan det står att en hustru inte ska tillrättavisa/undervsa sin
  egen man inför hans gelikar i syfte att han inte ska tappa ansiktet vilket vore skamligt.

  Förresten Christer så ska skrift belägga skrift. Och vad jag vet så står det på många ställen i bibeln om homosexualitet men på hur många ställen står det att kvinnan ska tiga?

  Hur som helst så står det ingenstans att kvinnan ska tiga på Internet så jag hoppas och tror att Internetmissionären Mirre låter sin stämma höras många gånger än. Det hon skriver är en ren njutning att läsa.

  SvaraRadera
 32. Christer. Varför Pulus sa att kvinnorna skulle tiga i församlingenvar var för att kvinnona var väldigt pratiga i Korint. Tack vännen vitekrist för dina kommentarer.

  Gud välsigne er. Alla...Jesus är vägen sanningen och livet.
  Ingen Jesus ...inget liv.

  SvaraRadera
 33. Christer när jag läste hela din kommentar så går du i personangrepp. Du ska inte tro att jag blir tyst då synden härjar och tränger sig in in våra församlingar. Att vara tyst är det samma som att hålla med att allt är ok. Du vet inget om min person så hur kan du då bedömma mig. Jag bryr mig inte så mycket att jag får elak kritik , det fick Jesus oxå. Jag står för Guds ord och vad Jesus säger. Du verkar vara bitter Christer, men Gud slår aldrig någon i huvudet eller tvingar sig på någon. Nej Christer jag är inte hård och kärlekslös. Men många borde säga sanningen innan det är försent och innan Jesus kommer tillbaka så att många tar sitt förnuft till fånga och omvändersig till Jesus. Du är älskar Christer av din egen skapare...

  SvaraRadera
 34. CHRISTER GER EN SISTA KOMMENTAR:

  Ja, jag är älskad av Jesus, precis som även du är. Och jag är inte bitter, inte ett dugg. Jag älskar Jesus och, trots att jag är ovärdig, så älskar Han mig ännu mer än vad jag någonsin kan älska Honom tillbaka.

  Och att Gud inte slår någon i huvudet, nej det har jag aldrig trott. Det är nog större risk att det är någon annan som gör det med dem som inte passar in i mallen...

  Min kommentar var inte menad som personangrepp, men du måste väl ändå själv inse att du ju faktiskt sovrar av det som står i Bibeln? Att kvinnor var pratiga i Korint, var i Bibeln står det? Där gör du ju en egen tolkning utan biblisk förankring, just för att det passar din egen åsikt. Kvinnor är väl i så fall minst lika pratiga nuförtiden. Att göra sådana egna tolkningar av vad Paulus säger godtar du säkerligen inte från de personer som försöker omtolka och bortförklara vad Paulus säger om homosexualitet? Du skulle nog vinna i trovärdighet om du försöka vara objektiv och konsekvent i din diskussion, eller vad tror du själv?

  Jag ska inte gå i polemik mer med dig, för du verkar tyvärr vara rätt så onyanserad i ditt sätt att diskutera, så det blir en rätt så meningslös debatt, tyvärr. Men jag vill i alla fall hävda att du vinner långt fler för Jesus om du inriktar på att berätta för syndarna om hur Jesus älskar dem och kan förvandla dem och deras liv. Jag citerar pastor Linda Bergling, församlingen Arken, där hon i sin predikan om "Eldens barn" (finns att köpa på CD från arken.org) säger ungefär så här:

  "Jag tror inte att människor blir frälsta för att vi hotar dem med helvetet. Vårt uppdrag är heller inte att predika moral för människor. Vårt uppdrag är att hängivet berätta om Jesus, om allt han gjort för oss, hur han älskar oss och om hur han kan förvandla människor."

  Med det menar inte Linda Bergling att man kan leva omoraliskt och hur som helst, utan just det som jag skrev om tidigare, att om människor får höra om hur underbar Jesus är och kommer till tro på Honom, så kommer de genom den Helige Andes inflytande att få en vilja att leva rätt och riktigt. Fortsätt att försöka vinna människor för Jesus, det gör jag också, men akta dig för att vara som fariseerna, Mirre. Då får man svårt att få syndarna att lyssna och vinna deras förtroende. Man kan inte låta bli att undra vad du skulle ha sagt till kvinnan vid Sykars brunn om det hade varit du som hade träffat henne. Hon, som hade haft fem olika män och som, när Jesus träffade henne, hade en man som inte var hennes. Jag kan ju inte veta, men nog ligger det nära till hands att tro att hon gått skamsen därifrån, med blossande kinder, och med dina fördömande blickar i ryggen.

  PS Jag är övertygad om att både du och jag kommer att få träffa Eva Brunne i himlen! DS

  SvaraRadera
 35. Du Christer,

  Det är inte Mirre som sagt att vi skulle se upp för falsk undervisning. Det var Jesus. Varför gjorde han det tror du?

  Och kvinnan vid Sykars brunn, vad har hon med detta att göra? Hon var ingen Biskop. Hon ödmjukade sig dessutom och bekände sin synd.

  SvaraRadera
 36. Man kan fortfarande inte prdika om man lever i synd. Det är inte välsignat av Gud. Gud vill se omvändelse i våra liv, man kan inte säga sig vara kriten ens om man lever i synd. Våra liv vittnar om vem vi har gemenskap med. Gud ser inte synden mellan fingrarna, låt dig inte luras.
  Jesus har varnat oss för falsk undervisning och som kommer och bedra många i och med att man inte är fast ankrad i Jesus. Jag har aldrig sagt att Jesus inte älskar dig eller vår biskop men Gud väntar sig av oss at leva rent liv. Gud väntar sig att vi ska vara en fläckfri församling...Guds egna ord...

  SvaraRadera