fredag 24 juli 2009

Kristen, frälst eller namkristen


"Mesopotälje, Lilla Irak och Sveriges nya Jerusalem. Det finns många sätt att beskriva fenomenet Södertälje som på några årtionden

genomgått en omfattande religiös och kulturell omvandling. Stadens kyrkor samlar en övervägande majoritet av stadens innevånare.

I en serie artiklar kommer Dagen att spegla det kristna Södertälje som skiljer sig markant från övriga Sveriges kristenhet. Man behöver inte vistas länge i Södertälje för att se de orientaliska karaktärsdragen. Här bor många invandrare.

Folk bär guldkors och krucifix runt halsen och böneradband i händerna, dekaler på bilar och kors som hänger i backspegeln och helgonikoner ses lite varstans. Kontrasten till det för övrigt sekulariserade svenska samhället är uppenbar. Propagerandet för att förbjuda religiösa inslag i det offentliga får svårt att vinna gehör här." (Dagen.se : Södertälje - Sveriges nya Jerusalem)


Att vara kristen = frälst, är att tro på Jesus. Frälsningen är att man tagit mot Jesus i sitt hjärta eller med andra ord sagt Ja till honom.

När man läser denna artikel får jag en känla av att skribenten blandar ihop kristna och kristna.

Om jag ska tala klarspråk så är artikeln väldigt vilseledande. På något sätt vill man få fram att det är bra att det finns så många religioner. Man förskönar och säger att allt är ok.


Att vara kristen handlar om något helt annat, inte bara ett namn som man utnyttjar och sätter på rocken. Vi kommer nämligen inte till himlen bara för att det står kristen på jackan.

Namnet, Kristen är så missbrukat att jag tänker tala om att jag är frälst i forsättningen. Jag har hört många gånger då man sagt till mig, -"Jasså du är religiös?"

-"Nej det är jag inte, för det är djävulen med."

-"Jag är kristen", brukar mitt svar vara. Men ordet kristen är så sönderanvänt och har släpats i smutsen så det får bli frälst och bibeltroende som blir mitt svar nästa gång någon frågar.

Att använda namnet och säga att man är kristen och sedan gå och slå ner en annan människa är allt annat än kristet och det gäller alla människor.

Jesus är hans namn som räddar och hans namn är större än något annat namn. Att bära krucifix räddar ingen till Guds rike. Jag har smycken också men jag sätter inte min tilltro till dem utan jag sätter tilltro till något större än ett smycke.
image

Jesus är hans namn.

Han är din och min frälsare. Jesus kommer snart och det märker man på värleden sätt att leva, man springer likom i blindo. Den blinde leder den blinde men båda ramlar i samma grop.

Alltså man försöker hjälpa varandra på något vis men det lyckas inte riktigt på grund av att människan i sig själv inget kan göra. Människan behöver höra Guds ord, bibeln som är vårt rättesnöre.

Så till slut, Södertälje är inte det riktiga Jerusalem. Det är kanske ett Jerusalem för andra men det är inte det Jerusalem jag känner igen från Guds ord.

Sök den sanna glädjen som finns i Jesus Kristus Guds Son.

Amen

/Mirre

16 kommentarer:

 1. Hej,

  Ber om ursäkt men jag tycker att ditt inlägg är en aning fördomsfullt. Det finns kristna människor av många sorter och typer. Underskatta inte dina bröder och systrars tro i brist på kunskap. Det är inte gott och inte bibliskt. Läs Johannes evangelium och älska dina medkristna även när du inte förstår eller det känns främmande.

  Nej krucifix räddar inte människor, men ett krusifix liksom ett segerkors betyder ändå någonting för den som bär det.

  SvaraRadera
 2. Mina inlägg är inte födomsfulla utan dagens sanning....Det är Jesus vi behöver hela bunten...

  SvaraRadera
 3. Mina bröder och systrar är de som tillhör Jesus.....

  SvaraRadera
 4. Och vem som tillhör Jesus har inte vi koll på utan Jesus, eller?

  Inlägget andas ofrånkomligen okunskap.

  Men vi är alla okunniga. Kunskapen är inte allt. Den är inte viktigast. Släpp hjärnans behov av kontroll och älska dina systrar och bröder som de är och där de är.

  SvaraRadera
 5. Det känner man i Anden.

  SvaraRadera
 6. Jag tycker att ditt inlägg är fördomsfullt. Det är inte vi som skall bedömma hur " mycket kristna " andra är. Folk bär guldkors och krucifix runt halsen och böneradband i händerna, de kommer från en en annan kyrklig tradition än vi i Sverige ( med en kristen närvaro sen apostlarnas tid ). De kommer oftast från länder där de kristna är i minoritet och har blivit utsatta för förföljelser. Då är det magstarkt av dej att påstå att de inte är riktiga kristna.

  SvaraRadera
 7. Mirre har rätt. Läs exempelvis vad Jesus sade i Matt 7
  "21. Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.

  22. Många skall på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn, gjort många kraftgärningar?' Jer. 14:14. 27:15.

  23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt er; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.'"  /Nobiscum Deus

  SvaraRadera
 8. Jesus har all kunskap som kommer också till vår del som tillhör honom.

  Det viktigaste är inte att äga all kunskap utan det viktigase är att vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan och sagt Ja till honom.
  Jag har aldrig påstått eller sagt att den eller den är mer kristen.
  Mina inlägg är inte fördomsfulla för jag pekar inte på någon människa. Utan jag talar om att vara frälst, kristen eller namnkristen. Visst har jag talat till präster och pastorer i skarpare ton på grund av att de vet vad Guds ord säger men ändå lär det ut annat.

  Matt 7:21 säger mycket till oss. Se till att vi inte bedrar oss själva och säger att allt är bra. Det går inte leva som en kristen om man inte lämnar sig helt och hållet till Jesus och inte bara vår mun kommer och vittna om det utan även vårt liv.

  Man tar inte emot den evageliet om Jesus men hade jag nu talat om en annat evangelium viket inte finns, då hade man tagit emot min budskap.
  Detta talas också om i bibeln och precis samma sker idag.
  Alla knän ska böjas då vi ser honom som han är.... Amen

  SvaraRadera
 9. Mirre, du är inte ensam om att ha den uppfattning du redovisar. Alla som har denna uppfattning är mycket säkra och svåra att övertyga om något annat. Därför är det med stor försiktighet jag vill delge dig några synpunkter och hoppas inte att du tar illa upp. Det jag vill berätta handlar om människor som blivit utstötta ur en kristen gemenskap av någon anledning. Om vi värnar om ett visst sätt att leva och menar att människor som inte passar in i det mönstret är utanför Guds allomfattande kärlek så isolerar vi den kristna gemenskapen. Detta är enligt min och mångas uppfattning det längsta vi kan komma från evangeliets kärna. ”En nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.” (Jesaja 64) Just därför skall vi inte berömma oss av det vi själva kan åstadkomma av rättfärdiga gärningar. Är det verkligen så illa ställt med oss allesammans. Mitt svar är ja tyvärr är det så, men dessbättre behöver jag inte sätta punkt här. Genom Jesus, Kristus får vi del av en rättfärdighet som är evigt gällande och som räddar oss från att dö i våra synder. Detta tror jag säkert att du håller med mig om, men då kommer jag till frågan. Vilka gäller detta? Gäller det även dem som har ett annat uttryckssätt för sin kristna tro än din och min? Ja, pris ske Gud som vill att alla människor, oavsett ras, religion skall bli räddade. Varje människa har sin särskilda väg till Gud och vi kan inte bedöma den. Därför får vi välsigna mångfalden och tro att Gud kan ta emot den som inte har samma tro och bekännelse som jag har. Detta skriver en man som nått de 67 åren och som hoppas att hela tiden få växa till och bli bättre skickad i uppgiften som ett vittne för Herren. Käre unge vän, för jag tror att du är ung utan att veta det. Låt din nitälskan omfatta de människor som finns i din bygd med nåd och barmhärtighet för jag tror att du menar väl.

  SvaraRadera
 10. Jesus säger : ingen kommer till Fadern utom genom mig.
  Jesus säger: Jag är vägen sanningen och livet.
  Det finns ingen annan väg till till Gud utom genom Jesus som dog för våra synder.

  Den som säger Ja tack till Jesus och till frälsningen är den som blir räddad.

  Den som säger Nej tack går evigt förlorad.
  Det finns ingen annan väg till Gud utom Jesus.
  Jag vill väl mina medmänniskor och stöttar så mycket jag kan men jag vägrar undervisa människor fel som inte finns i Guds ord.
  Gud välsigne dig. Endast Jesus kan frälsa och ge liv.

  SvaraRadera
 11. Jag önskar att du kunde sluta använda lösryckta citat ur nya testamentet som ett svärd mot de som inte ännu tagit jesus till sitt hjärta, det gör vägen så mycket längre för de som redan vandrar vilse i öknen.

  SvaraRadera
 12. Här hittade jag just svaret på frågan jag ställde i ett annat blogginlägg: kommer judarna inte till himlen då inte tror på Jesus som messias.

  Uppenbarligen gör de inte det, trots att de i alla tider, enligt Bibeln, varit Guds folk.

  SvaraRadera
 13. Nej ingen kommer till Jesus om man inte har tagit emot honom i sitt hjärta. Idag är frälsningens dag.

  SvaraRadera
 14. Trisst för alla judarna. Då tycker jag också att alla kristna kan sluta att vara Israel-vänner, då detta är någonting man är enbart för att de råkar vara judar.

  SvaraRadera
 15. Judarna är Guds egedomsfolk, och Gud kommer att upprätta ett förbund med dom, dom (judarna) kommer till slut att inse att Jesus Kristus är messias. är för trött just nu att leta efter bibelställena, men Mirre, jag håller med dig i det du skriver, vi måste ta emot Jesus i våra hjärtan, endast då kan vi bli räddade från den eviga förgängelsen.
  www.leviten.blogspot.com
  Guds välsignelser till alla
  Levi

  SvaraRadera
 16. Relationen med en levande Gud..alltså..EN RELATION MED EN....LEVANDE...GUD!Det är detta som handlar om att vara en kristen.Att vara en namnkristen av tradition,uppväxt och kultur gör ingen till en sann kristen.Många bär kors fast de ej har någon personlig erfarenhet och relation med Jesus,andra gör det och har relationen.Utan Den Helige Ande går det ej att leva det kristna livet.Måste vara beroende av Jesus.Jesus är vägen till GUD,människans skapare!

  SvaraRadera