fredag 31 december 2010

Allting har sin tid.


Allting har sin tid. Ny års tankar.


Livet rullar på och man får vara med olika ting som en målarpjäs.Man ser inte den klara tavlan förran den är färdig målad med andra ord, vi ser hur vi levt livet som vi fått som gåva. Hur har vi förvaltat det vi fått?
När barnen var små var det en tid. När de var tonåringar var de en tid kanske med många motgångar och svårigheter.
Idag har barnen egna barn och jag har blivit mormor många gånger om och nu farmor en gång och snart farmor igen.
Ibland undrar jag vart livet tagit vägen. Allt går så fort. Rasande fort.
Men allting har sin tid kan vi läsa i Predikaren i Bibeln.
Jag kan bara stämma in att allting har sin tid och det har gått fort.


Det var inte länge sedan jag var purung men nu när jag ser mig själv i spegeln ser jag en kvinna förändrts till en i mogen ålder. Jag kan se några fåror som berättar om mitt ansikte att jag åldras. Och säg vem gör inte det.?
Många försöker jaga den eviga ungdomen och bevara den och dess skönhet men tiden går och vi med den. Allting har sin tid.
Jag ser en kvinna med rika erfarenheter i livet som varit både det som gjort ont och det som var och är till glädje idag.
Undrar om jag börjar bli gammal? Gammal är nog fel ord?!. Kan man säga mogen?
Ja, det tror att jag kan säga att man är mogen. Mogen till att fundera vad man åstad kommit i sitt liv både de dåliga och bra saker. Någongång kommer vi alla dit då vi sätter oss ner börjar fundera vad vi egentligen gjort med livet.

Allt har sin tid. Det finns tid att förändra det som inte är bra just nu.
Morgon dagen har vi ingen garanti på om vi vaknar upp till en ny dag med nya möjligheter.Nej,det finns ingen garanti för.
Gud allenast vet och har allt i sina händer. Tack och lov. Jag behöver inte oroa mig för morgondagen för den har jag inte sett ännu.
Lever du ditt liv för dig själv eller lever du för honom som gav dig det.
Har du valt var du ska tillbringa evigheten?
Allting har sin tid just nu. Vänta inte med att göra dig klar för Jesus kommer snart.
Ta tag i ditt liv och ge det till honom det tillhör.
Du är inte skapad till att leva utan Gud men tillsamman med honom...
Börja det nya året genom att säga Ja till Jesus. Allting börjar med Jesus.

lördag 25 december 2010


Betlehemsstjärnan en 2 000-årig gåta

Betlehemsstjärnan kan ha varit en supernova, en komet eller flera planeter intill varandra. Men ännu har ingen vetenskapligt kunnat slå fast vad de tre vise männen såg i skyn ovanför stallet där Jesusbarnet föddes.

Man kommer aldrig att se eller förstå detta på en vetenskapligt sätt utan man måste se detta på andligt sätt.
Det som skedde då kan man forska i utan att få svar men jag vet vem som kan visa dig vad som hände det är vår tro på Jesus som föddes den natten.
Stjärnan som Gud lät tändas den natten är en glädjebud att frälsaren är född.
Vetenskapen kan aldrig visa dig den glädje och frid som stjärnan betyder.
Tro endast tro....

måndag 13 december 2010
Jag önskar er en God Jul och ett Gott nytt år
och massor av Guds välsignelser

lördag 6 november 2010

Okulta ting smyger sig in i våra kyrkor.

Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten! Läs om andra tecken här.


(sidan uppdaterad 2010-10-29 med vittnesbörd i punkten "Vad leder det till i längden?)

"Det tycks nu som om laglöshetens fördämning i Svenska kyrkan brustit fullständigt. Det går inte att tiga när jag ser detta. Jag måste blåsa i basunen och varna för att ta del av detta! Jag känner flera ärliga och andligt friska präster, och det är med stor sorg de ser vad som nu sker. Det som jag här skall rapportera om är nämligen den grövsta av alla överträdelser i Svenska kyrkan hittills – som jag ser det – för här handlar det om att förmedla ett ockult ”andedop” som kallas för Oneness blessing (”enhetsvälsignelse”, ibland även kallat för deeksha eller diksha), och man gör det mitt i kyrkan under en mässa!!!

Oneness blessing/deeksha är något som växer oerhört i popularitet just nu inom nyandliga kretsar och New age, men nu har detta även nått in i Svenska kyrkan! Engelbrektskyrkan i Stockholm erbjuder från och med 4 november 2009 detta ockulta ”andedop” en gång per månad i en s.k. ”Oneness mässa” där man samtidigt delar ut nattvarden till alla besökare. Dagen har skrivit om denna händelse i en artikel som du kan hitta via denna länk: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=192041. Du kan även läsa om Oneness mässorna på Engelbrekts församlings hemsida på Svenska kyrkans officiella webbplats via denna länk: http://www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/.

Jag skall i denna text berätta något om vad Oneness blessing är för något och lite om de personer i Engelbrekts församling som erbjuder detta ockulta ”andedop”. Men först vill jag förmedla något av Bibelns syn på denna trolöshet mot Gud och hans Ord.

Jes 2:6: ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.”


Gud förskjuter sitt folk när vi vänder oss till andra religioner! Det som nu sker i Svenska kyrkan får mig också att tänka på händelsen där Gud visade profeten Hesekiel hur folket och prästerna vid den tiden hade anammat österlandets religion och mitt inne i tempel utövade detta avguderi.

Hes 8:6: ”Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom.”

Hes 8:18: ”Därför skall jag också handla i vrede. Jag skall inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig, skall jag ändå inte lyssna till dem.”

Avguderiet fick alltså Gud att lämna sitt tempel, och till slut fanns inte Guds beskydd kvar alls över Israel. Landet intogs och folket förslavades i 70 år. Jag ser att det är utmed denna sluttande avgrundsväg som Sverige nu är på väg. Även om vi kanske inte kommer att intas av soldater och bli fysiskt tillfångatagna, så intas vi nu av Babels väsende/Antikrists ande och detta kommer att leda till en - om inte fysisk så helt klart - andlig fångenskap. Längst ner vid vägens ände väntar Antikrists 7-åriga rike (jämför med 70 år) där alla jordens folk kommer att vara förslavade, de flesta kanske utan att ens veta om det! Det är ett stort andligt avfall som möjliggör detta (se 2 Tess 2:1-12 som jag ständigt återkommer till).

Sri Bhagavan och Oneness university
Oneness blessing är något som kommer från en man vid namn Sri Bhagavan och hans verksamhet ”Oneness university”. Detta är inget universitet i vanlig mening, utan en anläggning i Indien som startats och drivs av Sri Bhagavan med hustrun Amma. Deras enda barn heter förresten Krishna! Eftersom namnet Bhagavan har betydelsen att vara Gud, att vara den som har all rikedom, framgång, glädje, välsignelse, helighet, osv, kan man få intrycket av att denna familj tycks vilja framstå som någon slags helig treenighet. Deras anspråk ligger definitivt åt det hållet. Bhagavan bär också namnet Kalki eftersom han anses vara en s.k. Avtar av den hinduiska guden Vishnu. En Avatar är en till jorden nerstigen gud, och Kalki är namnet på en av Vishnus inkarnationer (källa: experiencefestival.com och wikipedia). Som du kan förstå av detta är Oneness-rörelsenen en gren av hinduismen men helt klart även en gren i New age.

I sin ungdom kände Bhagavan att något var helt fel i mänskligheten. Bhagavan upptäckte att alla problem som vi möter i dagens värld hade bara en orsak – känslan av separation från livet och universum. Någonstans djupt inom sig kände att han måste hjälpa mänskligheten att bli lycklig eftersom det skulle lösa alla problem. I slutet av 80-talet började Bhagavan och Amma uppleva mystiska andliga upplevelser och fenomen. I detta upplevde de att de skulle börja överföra ett ”enhetstillstånd” (Oneness state) till mänskligheten. 1991 startade de därför Oneness university. Här utbildas idag människor i att överföra Oneness blessing till andra. Detta har vuxit till en världsvid rörelse som omfattar bortåt 30 miljoner medlemmar. I Sverige finns idag flera Oneness-center. Det förekommer att man vänder sig i bön till både Bhagavan och Amma.

Eftersom Bhagavan anses vara en Avatar, en gud nerstigen till jorden, anses han inom rörelsen ha kraften att ge mänskligheten den "upplysning" som kan rädda världen. Han talar om att år 2012 kommer mänskligheten att gå in i en Golden Age (gyllene tidsålder). Jorden blir då född på nytt. Det gamla skall då vara förbi. Han har för detta syfte startat stiftelsen Golden Age Foundation för att effektivare verka för mänsklighetens uppvaknande fram till 2012. Händelserna kring detta år 2012 återkommer på flera håll inom New age-nätverket. Det är också ett årtal som är förknippat med den ockulta s.k. Mayakalendern - som för övrigt Nacka församling har en kurs om. För oss som försöker tolka Bibelns budskap om yttersta tiden och Antikrists tidsålder, känns New age-folkets tal om en "ny världsordning" år 2012 väldigt intressant. (se experiencefestival.com/golden_age_foundation för mer information)

Oneness blessning/Deeksha
Oneness blessning/Deeksha är enligt Oneness-rörelsen en ”initiering” eller ”energiöverföring, som sätter oss i förbindelse med vår egen Gudomlighet”. Oneness blessning är med andra ord en genväg till en tänkt upplysning och gudomliggörelse. Den förmedlas genom handpåläggning av en sedan tidigare initierad. Energin är dessutom ”intelligent och ger oss precis vad vi behöver för att utveckla vårt medvetande”. Denna ”Oneness Experience” (enhetsupplevelse) är helt oberoende av religiös tillhörighet. Den kan fås av vem som helst som vill få den, menar man.

Ser man på Oneness blessning ur en Biblisk synvinkel så är det något helt främmande för den kristna och judisk tron. Oneness blessning handlar om mörkrets kopia på det kristna andedopet. Oneness blessning är en invigning/initiering/en överlåtelse till andra makter än Bibelns Gud, Jesus Kristus. Den grundläggande filosofin är dessutom panenteism och panteism, dvs att Gud finns i allt och alla och att allt är Gud. Därför skall man bara kopplas samman med sin inre gudomlighet för att komma i harmoni med omvärlden och universum, menar man inom Oneness-rörelsen. Det här är med andra ord ingen ny filosofi, utan exakt samma grundpelare som vi hittar inom hela New age-rörelsen, i hinduism och i buddism. Oneness är bara ytterligare en ny anrättning på det stora smörgåsbordet inom New age, och för alla som uppskattar dessa nyandliga rätter, baserade på panenteism och panteism, så smakar alla nyheter mycket gott.

Vad leder det till i längden?
I ett starkt och intressant vittnesbörd jag fått ta del av, skriver en person som själv varit med i Oneness-rörelsen så här om Oneness blessning:

”Denna överföring sägs omforma hjärnans funktion så att den på sikt kommer att fungera som det var tänkt från början. Man ska återvända till barnets upplevelse av enhet med allt. Känslan av separation och att vara en avskild del av Alltet ska försvinna. Det finns ingen personlig Gud utan Gud är Alltet och vi är alla en del av Gud. Strängt taget kan man säga att vi alla är Gud eller en aspekt av Gud. Det finns inget enskilt "jag", detta är bara en illusion. Det handlar med andra ord mycket om klassiska hinduistiska uppfattningar.

Inom rörelsen använder man bl.a. bibelord för att legitimera sitt budskap. Slutmålet är att alla människor ska bli upplysta och att vår personlig identitet ska utplånas så att gudomliga väsen ska kunna ta sin boning i våra kroppar. Detta kallas ’induktion’. T.ex. kan då Kristus, Kalki, Maitreya eller någon annan högt utvecklad ’gudomlig energi’ nedstiga i oss. Sedan kommer våra kroppar att helt och hållet verka i enlighet med den ’gudomliga viljan’.”


Personen beskriver hur han inledningsvis fick starka euforiska upplevelser efter att tagit del av Oneness blessing. Han berättar om hur han vid flera tillfällen liksom förflyttats till en plats utanför/ovanför sig själv. Det ses inom rörelsen som en ”kosmisk gudomlig lek”. Men sedan beskriver han hur isolering, betryck och mörker med tiden kommit över honom. Han beskriver hur något destruktiv tagit sin boning inom honom. Det här är en mycket alarmerande och avslöjande beskrivning av effekterna efter Oneness-blessing. Frågan är om vi kristna idag förstår vad som är så fullkomligt galet i rörelsens filosofi och med detta alternativa, nyandliga ”andedop”?!

En annan kille som tog kontakt med mig via mail och vittnade om sina upplevelser efter deeksha skrev så här:

"För ett antal år sedan innan jag blev kristen gick jag på deeksha. Dagen efter fick jag en psykos och blev inlagd på sjukhus. Än idag äter jag mediciner för det här. Deeksha väcker en energi i kroppen som kallas kundalini. Kundalini kallas även ormkraften eller draken. Vi kan ju lätt räkna ut var den kraften kommer ifrån. Sedan dess har jag blivit inlag i ännu en psykos senare. Det är ett helvete det här, bokstavligt talat.

Det som är så hemskt är att dessa präster inte förstår att de har att göra med satan. När tillståndet – som dessa präster så glatt pratar om – inträder, kan man inte längre ta emot Jesus som sin frälsare, för man har förstört sitt sinne så att man inte kan förstå att Jesus är Guds son. Istället tror man att alla är gud. Det är det som gör det så ruskigt otäckt. Jag har dessa energier i kroppen. De trycker på min rygg, trycker på mitt huvud. Har stelhet i nacken och rygg, och rysningar. Jag ber till Gud att de ska försvinna och jag tror det kommer göra det förr eller senare. Men när det väl är där är det inte lätt att få bort dem."


I boken "Att vinna en tro och förlora sig själv" av Anders Haag, finns ett starkt vittnesbörd av Freddy Nielsen (börjar på sidan 178). Han gick med i Oneness-rörelsen i början av 90-talet och blev en av guru Sri Bhagavans närmaste män med uppdrag att sprida Oneness blessing i Västvärlden. Med tiden vaknade han upp över hur djälvulsk denna rörelse är och hur opålitlig Sri Bhagavan och hans fru är. Det ledde till att Freddy hoppade av 2006. Sri Bhagavan ändrade sig i lärofrågor gång på gång och han förde också fram sig själv som gud och sin fru som gudinna. Detta blev varningssignaler för Freddy eftersom han visste att de bara var vanliga människor och inte gudar.

Tag varning från dessa vittnesbörd! Även ni Oneness-präster!

Oneness-prästerna i Engelbrekts församling
Det kan vara intressant att veta lite mer om vilka personer som ligger bakom Oneness-mässorna i Engelbrekts församling i Stockholm. Om vi läser på församlingens hemsida ser vi att de präster som medverkar är Louise Linder och Katarina Egfors Härnring samt läkaren Per Henriksson (normalt aktiv i Allhelgonakyrkan). Dessa präster är inte några stackars nyutexaminerade präster som kommenderats ut för att tjänstgöra på Oneness-mässorna. Nej, det här är en grupp av erfarna konsulter som vid sidan av ”prästkallet” i företagsform erbjuder tjänster kring existentiella frågor – allt från zen-meditation, krisarbete, psykoterapi till personlig coaching. Företaget heter Prästbyrån AB och deras hemsida finns på levaleda.se .

Prästen Louise Linder är den som startade Prästbyrån och som idag är VD där. I styrelsen finner vi Egfors Härnring samt ingen mindre än Lennart Koskinen, känd som utövare av Transcendental meditation. Om man slår upp Prästbyrån i http://www.ratsit.se ser man att företaget under 2008 omsatte 3.441.000 kronor (3,44 miljoner!) och att intäkterna ökat från år till år. Det är med andra ord ett mycket lönsamt extraknäck dessa ”Herrens tjänare” håller på med vid sidan av prästkallet. Man kan stillsamt undra hur mycket tid det blir över till att läsa Bibeln? SVT:s Uppdrag granskning granskade för en tid sedan de extraknäckande prästerna, se http://svt.se/2.63378/1.743640/biskop_koskinens_lonsamma_extraknack för mer information. Kan det vara kärleken till pengar som är roten till detta onda? Bibeln säger visst något om det….

Onenessprästerna på besök hos Oneness university i sept 2009
Det är högst troligt att det länge funnits ett intresse för det nyandliga hos prästerna Louise Linder, Katarina Egfors Härnring samt läkaren Per Henriksson. Louise Linder säger till Dagen att de varit på en enveckaskurs om Oneness blessing. Kursen gavs i september 2009 hos gurun Sri Bhagavan, på Oneness university i Indien, och handlade om att bli s.k. ”givare” av Oneness blessing. Men det hela började inte där, för innan man kan åka på en sådan kurs måste man ha gått den förberedande introduktionskursen som är obligatorisk för den som själv vill bli ”Deekshagivare”, eller ”Oneness Experience Facilitator” som det numera kallas, se onenessivast.info som är Oneness-rörelsens hemsida för västra Sverige. På webbsidan onenessivast.info/?page_id=180 kan du också läsa ovanstående tre personers egna berättelser om upplevelserna i Indien. Det är lätt att dras med av de positiva berättelserna, men det här skiljer sig inte från hur man inom andra delar av New age inledningsvis får erfara väldigt positiva upplevelser. Med tiden kommer man dock allt djupare in i ett andligt mörker, vilket jag nämt tidigare och som kan du höra om i denna berättelse: http://www.bibelfokus.se/carina.

Louise Linder säger till tidningen Dagen att kursen ”leder fram till att man får en ökad medvetenhet att förstå att jag som individ är ett med mig själv, Gud och alla andra”. Det hon säger är alltså panenteism och panteism, att alla är ett, allt är Gud och alla är Gud, dvs. grundpelaren i New age! Det är ”otroligt verkningsfullt” säger Louise Linder också, därför är det bra och inte flummigt, menar hon. Vi ser samma självförgudningslära i det läkaren Per Henriksson säger till Dagen: ”Det är att möta och förenas med Gud inom oss och med kropp och själ i förening i glädje få ge av oss själva och tjäna livet. Vi är ju medskapare i tillvaron och ingenting är omöjligt.” Ungefär som delar av Trosrörelsens teologi kan jag tycka!

Vad skall vi göra?

Vi måste förstå vad detta verkligen handlar om. Tro alltså inte på Oneness-prästerna i Engelbrekts församling när de säger att Oneness blessing är något neutralt, naturligt, fint och ljuvligt som passar in i en kristen tro. Oneness blessing är alltså ockultism sprunget ur hinduism och New age. Det ligger en filosofi och religion bakom detta som inte alls är förenlig med judisk-kristen tro som är baserad på Den Heliga Skrift, Bibeln. Dessa präster är inte präster för den sanna kristendomen, utan präster åt främmande gudar inom hinduismen och New age. Det märks inte minst i det Per Henriksson säger efter sina upplevelser i Indien: "Samtalet och Välsignelsen av Bhagavan och hans ögon som hela tiden finns i mig" (se onenessivast.info/?page_id=180).

Sedan tror jag inte vi skall vara passiva, och vi kan inte heller och skall inte vara ovetande om det avfall som pågår om vi skall tändas av nitälskan till Gud och Sanningen. Vi närmar oss de sista åren i den yttersta tiden. Antikrists tid är förmodligen inte långt bort. Skall det alls bli någon vändning på det bedrövliga andliga tillståndet i Sverige innan dörren stängs för gott, så är enda vägen ett andligt uppvaknande, en genuin väckelse. Det börjar inte med löften om väckelse från våra kyrkoscener, uttalade av kändisförkunnare som får betalt för att säga detta. Nej, ett äkta andligt uppvaknande måste börja med dig och mig på knä i båra bönekamrar. Sedan vidare i enkel kristen gemenskap i våra hem, och sedan vidare ut i samhället - om Gud vill.

Ryggraden i vår tro måste vara Bibelläsningen och det enkla samtalet med Gud där hemma. Församlingsgemenskapen kommer inte före detta eftersom den kommer att falla förr eller senare. Men ovanpå vårt privatliv med Bibelns Gud måste vi ha gemenskap med andra sant troende, för Bibeln säger bl.a. att vad två kommer överens om att be om i Jesus namn (vad som är i enlighet med Guds vilja) det skall de få! Det behövs med andra ord inte en hel fotbollsarena full med folk som ber, det räcker med två sanna Jesu lärjungar som ber i enlighet med Jesu ord och vilja. Slösa alltså inte med resurserna i onödan!

Jag upplever också att vi var och en nu måste överväga i vilken mån vi skall fortsätta att stödja den kyrka eller det samfund vi tillhör. Det kan vara dags att gå ur. Man kan inte i längden ge sitt stöd till en kyrka full med avfall och avgudadyrkan. Upplever man kallelsen att vara kvar, för att man har något att ge där, så skall man så klart vara kvar. Själv är jag inte längre medlem i Svenska kyrkan, jag gick ur när KG Hammar var the big boss. Men nu tycker jag läget blivit flera resor värre. Som jag nämnde inledningsvis känner jag flera präster i Svenska kyrkan som är ärliga och andligt friska. De fortsätter sitt tuffa arbete på ett sjunkande skepp, och jag måste respektera att de upplever det som sin kallelse. Det viktiga är att vi följer en övertygelse och gör det i tro, för då handlar vi ju utifrån vad vi upplever som rätt, och det uppskattar Gud. Sedan är det hans sak att ändra på oss när vi inte kan eller förstår bättre.

Fil 2:13: ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”


Må Herren Jesus Kristus leda och välsigna dig i dessa svåra tider!

(se gärna min video om "Det Stora Avfallet" för att få en god bakgrund till mitt resonemang om avfall bland Guds folk)

/Lennart

» Utskriftsvänlig sida

Allt material är "Copying is alright"

måndag 10 maj 2010

Utmanande bön av Assar i Falsterbo min Andliga broder
Värt att stanna upp och läsa och verkligen läsa och tänka efter. Detta är skriven av min Andliga broder i Herren Assar.


UTMANANDE BÖN.


1 Petr. 1:22 Eftersom Ni nu har renat Era själar i lydnad för sanningen till uppriktig KÄRLEK
så älska varandra, uthålligt och av hjärtat”

1 Petr. 4:7 ”Slutet på allting är nära. Var därför klarsynta och nyktra, så Ni kan bedja. Framförallt < prioritet nr 1 > skall Ni vara trofasta i KÄRLEKEN till varandra < förlåt mej Fader – jag känner att jag inte håller måttet själv >
KÄRLEKEN överskyler en mängd synder”

1 Petr. 5:10 ”Men all nåds Gud som har kallat Er till sin eviga härlighet i Kristus sen Ni lidit en liten tid, han skall upprätta, stödja, styrka och stadfästa Er
< översättning Bo Giertz >

När man ser i backspegeln och spanar framåt blir man undrande över hur framtiden kommer att te sig.
Gudsmannen Daniel säger i Dan. 9:5 ”Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från Dina bud och lagar” Lägg märke
till att Daniel inte säger ”de” – han säger ”vi” – han går in under folkets synd.

Paulus uttrycker sig i 1 Tim. 1:15 både ödmjukt och gripande ”Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag ÄR den främste”
Hörde för flera år sedan en innerlig och allvarlig bön om förlåtelse för folket och deras handlande. Det var inget som kittlade skönt i öronen utan radikalt – utmanande som en andlig SOS- signal.
Det var prästen Joe Wright som höll sin korta men skarpladdade – vädjande bön
i delstaten Kansas Senat.

Jag begrundade hur viktigt det är med ett prästerskap som vågar stå för sanningen.
Det finns alltför många” brödpredikanter” och präster som är mer intres. av
titeln – kostymeringen – avlöningen än att tala om vad Guds Ord säger – i många fall fattas t o m pånyttfödelsen – det är mer än Nikodemus som ställer sig frågande.
Jak. 3:1 säger följande: ”Icke många av Er må träda upp såsom lärare i bören veta, att vi skall få en dess strängare dom” Matt. 15:14 ”Frågen icke efter dem.
De är blinda ledare och om en blind leder en blind så falla de båda i gropen”

Att vara medlem i en Guds församling betyder inte automatiskt medborgarskap i himmelen – tror mej veta att det tassar omkring folk i församlingen som njuter och som trivs i miljön, atmosfären och syskonskapet – men det finns ett MEN –
de är inte födda på nytt – man har en gång bara kommit med.

Det är inte med fördömelse eller att raljera jag skriver om denna sak – Gud är mitt vittne – min önskan är att ha en ödmjuk o förkrossad ande – full av Golgata
barmhärtighet.
Matt. 7: 21 – 23 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig : ”Herre Herre” utan den som gör min himmelske Faders vilja.
”Många skola på ”den dagen ”säga till mig ”Herre , Herre hava vi icke profeterat i Ditt namn och genom Ditt namn drivit ut onda andar och genom Ditt namn gjort många kraftgärningar ?”
Men då skall jag betyga för dem ”Jag har aldrig känt Er - gå bort ifrån mig,
I ogärningsmän”
Jer. 6:14 - de taga det lätt med helandet av mitt folks skada. De säga: ”Allt står väl till, allt står väl till ” och dock står icke allt väl till.

Himmelske Fader, vi kommer inför Dig och ber om förlåtelse och för att söka
Din vilja och vägledning.
Ditt Ord säger ”ve över dem som kallar det onda gott… Jes. 5:20 – det är exakt
Vad vi har gjort. Vi har i mångt och mycket förlorat vår andliga bedömningsförmåga och förändrat grundläggande värderingar och gett oss på att flytta på andliga råmärken. Vi bekänner vår synd.
Vi har förlöjligat den absoluta sanningen i Ditt Ord och kallat det pluralism.
Vi har börjat tillbe andra gudar och kallat det kulturell mångfald.
Vi har etablerat det perversa och kallat det en alternativ livsstil.
Vi har utnyttjat de fattiga och kallat det deras lott.
Vi har belönat lathet och kallat det välfärd.
Vi har dödat våra ofödda barn och kallat der frihet att välja. Vi har sedan fördömt dem som gjort abort och därmed försökt rättfärdiga oss själva med hjälp av dubbelmoral.
Vi har försummat att ge våra barn fasta normer och kallat det att ge dem självkänsla.
Vi har missbrukat makten och kallat det politik. Vi har haft begär till vår nästas ägande och kallat det för att ha ambitioner.
Vi har ödelagt vår miljö med våld och pornografi och kallat det åsiktsfrihet.
Vi har förlöjligat våra fäders värderingar och kallat det upplysning.
Vi har förlöjligat människor som har nöd inom sig – den heliga sorgen - vad beträffar sin nästa. Synd förtappelse evigheten Jesu ställföreträdande död– vi har kallat dem fanatiker och svärmare.

Matt. 24:35 HIMMEL OCH JORD SKOLA FÖRGÅS, MEN MINA ORD SKOLA ALDRIG FÖRGÅS.

söndag 9 maj 2010

Gardells villolära.
Gardells villolära sprider sig som en böld och jag förstår att sådana här uttalanden görs om att hans litteratur borde brännas på bål. Hans böcker leder inte till något gott utan är ett fördärv för människans liv.
Jesus har ju förvarnat oss i sitt ord att i det sista dagarna ska det komma villoläror och många kommer att föras vilse.
Människors egna fabler och påhitt på vem Gud är, de känner ju inte ens Gud och de vänder Guds ord efter sitt eget tycke och smak och skapar sig en egen Gud som man kan stoppa i byrålådan och ta fram honom när det behagar.

Jonas Gardells Gud känner jag inte men jag känner den Gud som jag tjänar och som bibeln berättar om.
Hur kan jag känna honom? Jesus är min personliga frälsare och vän, Den Helige Ande min hjälpare och Gud är min Fader.Den Helige Ande har undervisat mig och alla oss som står Heliga och fläckfria Inför Gud genom det Jesus gjorde för oss på Golgata kors.

Villoläror var redan vanliga på Apostlagärningarnas tid och de var de som föll från sanningen alltså den sanningen som lärjungarna predikade om Jesus Kristus.
Paulus går hårt mot Galaterna som så snabbt föll från den kristna läran och började hålla på med något helt annat.

Jag själv har svårt att förstå att kyrkorna öppnar dörrar för denna villolära som Gardell går ut med. Inte nog med att kyrkorna är fullsatta och applåderna ljuder. Kan det vara dagens Galater som fallit av Kristusläran? De släpper ju in en massa skräp som är lögn.

Var fast grundad i Guds ord och läs skriften så vet du vem som är villolärare. Den Helige Ande kommer visa dig det. Vi behöver höra om Jesus och inte någon luftlära som inte ger något.

Läs Guds ord då har du sanningen.

Relaterat:
Dagen.se 1, 2, 3.

tisdag 4 maj 2010

Dödshjälp...Finns inget sådant i Guds ordMånga har hört talas om att hjälpa någon att dö. Så kallad dödshjälp, men jag måste säga att det är ingen som vill dö om man tillhör livets Herre.

Alltså Jesus.

Bara de som tappat livslusten och inte har Jesus i sina liv vill dö. Och även de som är trötta på livet ung som gammal.

Har vi glömt budordet, "Du skall icke döda"?

Visst blir vi gamla och skröpliga och längtar att Gud ska ta hem oss en dag och ser det med glädje att vara med Gud i all evighet men inte att någon annan människa ska ta släcka våra liv och leka Gud över vårt liv som Gud gett oss som en gåva.

Vill du ha blod på dina händer?

Dödshjälp borde inte finnas i våra tankar eller ens i vårt vokabulär. Till människan är inte given sådan makt. Nej, absolut inte.

Jesus är Herre över livet och våra dagar står skrivna i livets bok inte i någon människans händer. Det står i bibeln att många ska söka döden men inte finna den, och den som söker är den som redan är fysiskt död.
När anden lämnat kroppen så fortsätter man söka efter döden, men den finns ingen död som befriar om man nu inbillat sig det. Du slipper inte undan dina plågor. om du dör utan Jesus och utan att ha gett ditt liv till Gud.

Så min fråga om döden är: Är det något att längta till? Det vore väl bättre att sätta sina fötter i Guds paradis och höra Gud säga "Väl gjort broder!

När det gäller dödshjälp är det mörkrets i makter i aktion. Den onde vill skörda så många som möjligt till att gå förlorade och den onde talar om död medan Jesus, den verkliga Sanningen talar om liv, glädje och om Guds härlighet.

De är varandras motsatser. Satan ger död Jesus ger liv. Det livet som Jesus ger, börjar här på jorden just nu. Han ger dig glädje, frid inom dig, frihet från fruktan, frihet från dödsfruktan. Den glädjen och friden tar inte slut. Om vi då ligger i sängen och är gamla och inte kan meddela oss med omvärlden längre och är så gott som hos Gud, så bort med tassarna människa, gör inte det du inte har rätt till. Vänta tills Gud tar hem personen i fråga.

Människan är så ond och är i den ondes våld så länge man inte säger Ja till Jesus. Vi mördar barn och nu ska vi släcka gamlas liv. Döden utan Jesus är ingen befriels bara ett evigt mörker.....Kom hem till Gud som är din Far och som vill dig väl och som älskar dig som du är.

_________________________
Relaterat:

måndag 3 maj 2010

Jag är benådad...Jag älskar Jesus som förvandlar liv om vi vill öppna våra hjärtan och säga Ja till honom.
Jag prisar och ärar min mästare som gav sitt liv för mig och han ger inte bara evigt liv i himlen utan han ger ett liv här på jorden som är värt att leva trots alla törnar och smällar man får vara med om.
Han är med i glädje och sorg och vad än livet har att erbjuda.
Man märker också i tidens stund och alla tecken som är idag att Jesus kommer snart för andra gången.

Jorden håller på att rullas ihop som ett klädstycke som det står i bibeln. Naturkatastrofer, jordbävningar, vulkaner. Gud skakar om vårt land vår värld till att vakna upp ur sömnen och ur lögnen som vi har byggt upp i vår låtsasvärld där vi förnekar Gud och hans existens.

Vi försöker gömma oss i vår materialism och rikedommar som vi tror ska hålla oss vid liv och vi tror att det är det som är hållbart när det blir besvärligt.
Nej, min vän det enda som bär är tro på Jesus och ett liv tillsamman med honom.
Han kan rädda dig om du vill bli räddad eller vill du fortfarande gå på den breda vägen som leder till fördärvet.

Låt dig inte förledas eller luras för det som finns i världen utan lyft blicken din och min förlossning är inom snar tid då skyn spricker upp och Jesus vi får se.

Halleluja Jesus är vår frälsare och Kung. Det finns ingen som han...

lördag 30 januari 2010

Förakt för Herren


Jag satt och läste i Malaki 1:6 en kväll. Orden jag läste blev levande och rotade sig i mitt hjärta och jag kände hur Gud sörjer över människor som vägrar lyssna till honom.
Gud sörjer för att man inte vill göra bättring och vända sig om till honom.
Gud sörjer över människors ondska över jorden.

Malaki 1:6

En son hedrar sin far, var är då den heder som borde visas mig?
Och om jag är Herre, var är då fruktan för mig?
Denna hälsning var till prästerna som levde som de inte skulle och gjorde det som var ont i Herrens ögon.
(Det brände offer som var skadade på något sätt, alltså de bar fram det som var lamt och sjukt inför Gud.
Gud ville ha det som var friskt djur som offer och det finns en förklaring till det som jag kan ta senare. Djur offer brukades i GT för folkets synder en gång om året, innan Jesus kom som blev det offer en gång för alla.)

Detta gäller fortfarande idag och detta budskap från en profet som går över vår jord och vårt land!!! Där Gud frågar var är den heder som borde visas mig och om jag är er Far och var är då fruktan för mig och om jag är er Herre.
Detta sa han till prästerna (genom profeten Malaki) som föraktade hans namn och detta gäller oss alla idag som går på två ben " Människorna"

Många människor tror att man kan göra det som är ont för Gud är ju ändå kärlek och han förlåter allt.
Man har glömt att Gud förväntar sig av oss något också?
Om inte Gud väntade sig något av dig och mig som att göra det som är gott, då vore det ju ingen skillnad då att leva som kristen eller icke kristen ,om Gud skulle tillåta det onda och se välvilja i det ,fast man är kristen.
Det skulle vara som så ,att Gud säger, gör som du vill, det onda och det goda för jag tillåter det...Näää det går inte ihop sig.

Vänner det är här det kommer in omvändelse och det är en skillnad på den som är frälst och ofrälst.
Här kommer det in vem vi ger heder våra liv och sätter värde på.
Är det den nya bokhyllan i tik som jag köpte igår eller den nya limousinen jag äger eller är det pennignshögen jag har i madrassen.
Vem tjänar jag och hedrar jag med det jag har och jag gör?

Gud vill se en förändring i våra liv, han vill se omvändelse och att vi vänder synden ryggen för alltid och slutar se bakåt och har blicken fäst på Jesus.

Han ser också vad vi har för syften med det vi gör.
Gör vi det som är gott med äkta varmt hjärta som tillhör Jesus då kommer vi också få välsignelser.Gud ser också om vi gör något för vår egen vinning skull. Då är din och min Gudtjänst inget värd och det behagar inte Gud.

Var är den heder vi borde visa Gud? Hur gör vi för att hedra Gud

Det heder vi borde visa Gud handlar inte om att ta död på varandra med förtal eller på något annat sätt att trycka ner varandra ,utan vi ska uppmuntra varandra till det som är gott och att sätta Gud i första platsen i våra liv och ge äran och tillbedjan i våra hjärtan till honom. Att hålla Gud helig i våra hjärtan och göra det gärningar som behagar Gud är att hedra honom.

Men fruktan då. Vad är att känna fruktan?.

Vi vet att en hund som blir illa behandlad svankar på ryggen för att den är rädd. Det är inte det Gud menar med fruktan, att vi ska vara rädda för honom, utan fruktan är lika med att känna vördnad för något som är heligt.
När du får kunskap om Gud ,vem han är och vad han har för personlighet så kommer du känna vördnad för honom.
Kunskap om Gud är att känna den "levande Guden" som med mäktig vilja handlar i historien, formar och leder den mot bestämt mål. Med andra ord att Gud verkar bland oss idag.
Att känna Gud betyder att erkänna hans härskarmakt . Att känna Herren blir identiskt med att frukta honom. (Känna vördnad).

Ord 1: 7 Att frukta Herren är början till kunskap men vishet och förmaning föraktas av dåren.
Israels kunskap om Gud betyder ett erkännande av Gud som Herre vilket i sin tur betyder ett slut på det syndiga självstyrda livet och omvändelse till hans kungamakt.

Så vi vår omvändelse till Jesus betyder slut på det syndiga självstyrda livet och omvändelse till hans kungamakt.

Jer 12:3 Men du Herre känner mig. Du ser och prövar hur mitt mitt hjärta är mot dig.

AMEN