lördag 30 januari 2010

Förakt för Herren


Jag satt och läste i Malaki 1:6 en kväll. Orden jag läste blev levande och rotade sig i mitt hjärta och jag kände hur Gud sörjer över människor som vägrar lyssna till honom.
Gud sörjer för att man inte vill göra bättring och vända sig om till honom.
Gud sörjer över människors ondska över jorden.

Malaki 1:6

En son hedrar sin far, var är då den heder som borde visas mig?
Och om jag är Herre, var är då fruktan för mig?
Denna hälsning var till prästerna som levde som de inte skulle och gjorde det som var ont i Herrens ögon.
(Det brände offer som var skadade på något sätt, alltså de bar fram det som var lamt och sjukt inför Gud.
Gud ville ha det som var friskt djur som offer och det finns en förklaring till det som jag kan ta senare. Djur offer brukades i GT för folkets synder en gång om året, innan Jesus kom som blev det offer en gång för alla.)

Detta gäller fortfarande idag och detta budskap från en profet som går över vår jord och vårt land!!! Där Gud frågar var är den heder som borde visas mig och om jag är er Far och var är då fruktan för mig och om jag är er Herre.
Detta sa han till prästerna (genom profeten Malaki) som föraktade hans namn och detta gäller oss alla idag som går på två ben " Människorna"

Många människor tror att man kan göra det som är ont för Gud är ju ändå kärlek och han förlåter allt.
Man har glömt att Gud förväntar sig av oss något också?
Om inte Gud väntade sig något av dig och mig som att göra det som är gott, då vore det ju ingen skillnad då att leva som kristen eller icke kristen ,om Gud skulle tillåta det onda och se välvilja i det ,fast man är kristen.
Det skulle vara som så ,att Gud säger, gör som du vill, det onda och det goda för jag tillåter det...Näää det går inte ihop sig.

Vänner det är här det kommer in omvändelse och det är en skillnad på den som är frälst och ofrälst.
Här kommer det in vem vi ger heder våra liv och sätter värde på.
Är det den nya bokhyllan i tik som jag köpte igår eller den nya limousinen jag äger eller är det pennignshögen jag har i madrassen.
Vem tjänar jag och hedrar jag med det jag har och jag gör?

Gud vill se en förändring i våra liv, han vill se omvändelse och att vi vänder synden ryggen för alltid och slutar se bakåt och har blicken fäst på Jesus.

Han ser också vad vi har för syften med det vi gör.
Gör vi det som är gott med äkta varmt hjärta som tillhör Jesus då kommer vi också få välsignelser.Gud ser också om vi gör något för vår egen vinning skull. Då är din och min Gudtjänst inget värd och det behagar inte Gud.

Var är den heder vi borde visa Gud? Hur gör vi för att hedra Gud

Det heder vi borde visa Gud handlar inte om att ta död på varandra med förtal eller på något annat sätt att trycka ner varandra ,utan vi ska uppmuntra varandra till det som är gott och att sätta Gud i första platsen i våra liv och ge äran och tillbedjan i våra hjärtan till honom. Att hålla Gud helig i våra hjärtan och göra det gärningar som behagar Gud är att hedra honom.

Men fruktan då. Vad är att känna fruktan?.

Vi vet att en hund som blir illa behandlad svankar på ryggen för att den är rädd. Det är inte det Gud menar med fruktan, att vi ska vara rädda för honom, utan fruktan är lika med att känna vördnad för något som är heligt.
När du får kunskap om Gud ,vem han är och vad han har för personlighet så kommer du känna vördnad för honom.
Kunskap om Gud är att känna den "levande Guden" som med mäktig vilja handlar i historien, formar och leder den mot bestämt mål. Med andra ord att Gud verkar bland oss idag.
Att känna Gud betyder att erkänna hans härskarmakt . Att känna Herren blir identiskt med att frukta honom. (Känna vördnad).

Ord 1: 7 Att frukta Herren är början till kunskap men vishet och förmaning föraktas av dåren.
Israels kunskap om Gud betyder ett erkännande av Gud som Herre vilket i sin tur betyder ett slut på det syndiga självstyrda livet och omvändelse till hans kungamakt.

Så vi vår omvändelse till Jesus betyder slut på det syndiga självstyrda livet och omvändelse till hans kungamakt.

Jer 12:3 Men du Herre känner mig. Du ser och prövar hur mitt mitt hjärta är mot dig.

AMEN