måndag 10 maj 2010

Utmanande bön av Assar i Falsterbo min Andliga broder
Värt att stanna upp och läsa och verkligen läsa och tänka efter. Detta är skriven av min Andliga broder i Herren Assar.


UTMANANDE BÖN.


1 Petr. 1:22 Eftersom Ni nu har renat Era själar i lydnad för sanningen till uppriktig KÄRLEK
så älska varandra, uthålligt och av hjärtat”

1 Petr. 4:7 ”Slutet på allting är nära. Var därför klarsynta och nyktra, så Ni kan bedja. Framförallt < prioritet nr 1 > skall Ni vara trofasta i KÄRLEKEN till varandra < förlåt mej Fader – jag känner att jag inte håller måttet själv >
KÄRLEKEN överskyler en mängd synder”

1 Petr. 5:10 ”Men all nåds Gud som har kallat Er till sin eviga härlighet i Kristus sen Ni lidit en liten tid, han skall upprätta, stödja, styrka och stadfästa Er
< översättning Bo Giertz >

När man ser i backspegeln och spanar framåt blir man undrande över hur framtiden kommer att te sig.
Gudsmannen Daniel säger i Dan. 9:5 ”Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från Dina bud och lagar” Lägg märke
till att Daniel inte säger ”de” – han säger ”vi” – han går in under folkets synd.

Paulus uttrycker sig i 1 Tim. 1:15 både ödmjukt och gripande ”Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag ÄR den främste”
Hörde för flera år sedan en innerlig och allvarlig bön om förlåtelse för folket och deras handlande. Det var inget som kittlade skönt i öronen utan radikalt – utmanande som en andlig SOS- signal.
Det var prästen Joe Wright som höll sin korta men skarpladdade – vädjande bön
i delstaten Kansas Senat.

Jag begrundade hur viktigt det är med ett prästerskap som vågar stå för sanningen.
Det finns alltför många” brödpredikanter” och präster som är mer intres. av
titeln – kostymeringen – avlöningen än att tala om vad Guds Ord säger – i många fall fattas t o m pånyttfödelsen – det är mer än Nikodemus som ställer sig frågande.
Jak. 3:1 säger följande: ”Icke många av Er må träda upp såsom lärare i bören veta, att vi skall få en dess strängare dom” Matt. 15:14 ”Frågen icke efter dem.
De är blinda ledare och om en blind leder en blind så falla de båda i gropen”

Att vara medlem i en Guds församling betyder inte automatiskt medborgarskap i himmelen – tror mej veta att det tassar omkring folk i församlingen som njuter och som trivs i miljön, atmosfären och syskonskapet – men det finns ett MEN –
de är inte födda på nytt – man har en gång bara kommit med.

Det är inte med fördömelse eller att raljera jag skriver om denna sak – Gud är mitt vittne – min önskan är att ha en ödmjuk o förkrossad ande – full av Golgata
barmhärtighet.
Matt. 7: 21 – 23 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig : ”Herre Herre” utan den som gör min himmelske Faders vilja.
”Många skola på ”den dagen ”säga till mig ”Herre , Herre hava vi icke profeterat i Ditt namn och genom Ditt namn drivit ut onda andar och genom Ditt namn gjort många kraftgärningar ?”
Men då skall jag betyga för dem ”Jag har aldrig känt Er - gå bort ifrån mig,
I ogärningsmän”
Jer. 6:14 - de taga det lätt med helandet av mitt folks skada. De säga: ”Allt står väl till, allt står väl till ” och dock står icke allt väl till.

Himmelske Fader, vi kommer inför Dig och ber om förlåtelse och för att söka
Din vilja och vägledning.
Ditt Ord säger ”ve över dem som kallar det onda gott… Jes. 5:20 – det är exakt
Vad vi har gjort. Vi har i mångt och mycket förlorat vår andliga bedömningsförmåga och förändrat grundläggande värderingar och gett oss på att flytta på andliga råmärken. Vi bekänner vår synd.
Vi har förlöjligat den absoluta sanningen i Ditt Ord och kallat det pluralism.
Vi har börjat tillbe andra gudar och kallat det kulturell mångfald.
Vi har etablerat det perversa och kallat det en alternativ livsstil.
Vi har utnyttjat de fattiga och kallat det deras lott.
Vi har belönat lathet och kallat det välfärd.
Vi har dödat våra ofödda barn och kallat der frihet att välja. Vi har sedan fördömt dem som gjort abort och därmed försökt rättfärdiga oss själva med hjälp av dubbelmoral.
Vi har försummat att ge våra barn fasta normer och kallat det att ge dem självkänsla.
Vi har missbrukat makten och kallat det politik. Vi har haft begär till vår nästas ägande och kallat det för att ha ambitioner.
Vi har ödelagt vår miljö med våld och pornografi och kallat det åsiktsfrihet.
Vi har förlöjligat våra fäders värderingar och kallat det upplysning.
Vi har förlöjligat människor som har nöd inom sig – den heliga sorgen - vad beträffar sin nästa. Synd förtappelse evigheten Jesu ställföreträdande död– vi har kallat dem fanatiker och svärmare.

Matt. 24:35 HIMMEL OCH JORD SKOLA FÖRGÅS, MEN MINA ORD SKOLA ALDRIG FÖRGÅS.

söndag 9 maj 2010

Gardells villolära.
Gardells villolära sprider sig som en böld och jag förstår att sådana här uttalanden görs om att hans litteratur borde brännas på bål. Hans böcker leder inte till något gott utan är ett fördärv för människans liv.
Jesus har ju förvarnat oss i sitt ord att i det sista dagarna ska det komma villoläror och många kommer att föras vilse.
Människors egna fabler och påhitt på vem Gud är, de känner ju inte ens Gud och de vänder Guds ord efter sitt eget tycke och smak och skapar sig en egen Gud som man kan stoppa i byrålådan och ta fram honom när det behagar.

Jonas Gardells Gud känner jag inte men jag känner den Gud som jag tjänar och som bibeln berättar om.
Hur kan jag känna honom? Jesus är min personliga frälsare och vän, Den Helige Ande min hjälpare och Gud är min Fader.Den Helige Ande har undervisat mig och alla oss som står Heliga och fläckfria Inför Gud genom det Jesus gjorde för oss på Golgata kors.

Villoläror var redan vanliga på Apostlagärningarnas tid och de var de som föll från sanningen alltså den sanningen som lärjungarna predikade om Jesus Kristus.
Paulus går hårt mot Galaterna som så snabbt föll från den kristna läran och började hålla på med något helt annat.

Jag själv har svårt att förstå att kyrkorna öppnar dörrar för denna villolära som Gardell går ut med. Inte nog med att kyrkorna är fullsatta och applåderna ljuder. Kan det vara dagens Galater som fallit av Kristusläran? De släpper ju in en massa skräp som är lögn.

Var fast grundad i Guds ord och läs skriften så vet du vem som är villolärare. Den Helige Ande kommer visa dig det. Vi behöver höra om Jesus och inte någon luftlära som inte ger något.

Läs Guds ord då har du sanningen.

Relaterat:
Dagen.se 1, 2, 3.

tisdag 4 maj 2010

Dödshjälp...Finns inget sådant i Guds ordMånga har hört talas om att hjälpa någon att dö. Så kallad dödshjälp, men jag måste säga att det är ingen som vill dö om man tillhör livets Herre.

Alltså Jesus.

Bara de som tappat livslusten och inte har Jesus i sina liv vill dö. Och även de som är trötta på livet ung som gammal.

Har vi glömt budordet, "Du skall icke döda"?

Visst blir vi gamla och skröpliga och längtar att Gud ska ta hem oss en dag och ser det med glädje att vara med Gud i all evighet men inte att någon annan människa ska ta släcka våra liv och leka Gud över vårt liv som Gud gett oss som en gåva.

Vill du ha blod på dina händer?

Dödshjälp borde inte finnas i våra tankar eller ens i vårt vokabulär. Till människan är inte given sådan makt. Nej, absolut inte.

Jesus är Herre över livet och våra dagar står skrivna i livets bok inte i någon människans händer. Det står i bibeln att många ska söka döden men inte finna den, och den som söker är den som redan är fysiskt död.
När anden lämnat kroppen så fortsätter man söka efter döden, men den finns ingen död som befriar om man nu inbillat sig det. Du slipper inte undan dina plågor. om du dör utan Jesus och utan att ha gett ditt liv till Gud.

Så min fråga om döden är: Är det något att längta till? Det vore väl bättre att sätta sina fötter i Guds paradis och höra Gud säga "Väl gjort broder!

När det gäller dödshjälp är det mörkrets i makter i aktion. Den onde vill skörda så många som möjligt till att gå förlorade och den onde talar om död medan Jesus, den verkliga Sanningen talar om liv, glädje och om Guds härlighet.

De är varandras motsatser. Satan ger död Jesus ger liv. Det livet som Jesus ger, börjar här på jorden just nu. Han ger dig glädje, frid inom dig, frihet från fruktan, frihet från dödsfruktan. Den glädjen och friden tar inte slut. Om vi då ligger i sängen och är gamla och inte kan meddela oss med omvärlden längre och är så gott som hos Gud, så bort med tassarna människa, gör inte det du inte har rätt till. Vänta tills Gud tar hem personen i fråga.

Människan är så ond och är i den ondes våld så länge man inte säger Ja till Jesus. Vi mördar barn och nu ska vi släcka gamlas liv. Döden utan Jesus är ingen befriels bara ett evigt mörker.....Kom hem till Gud som är din Far och som vill dig väl och som älskar dig som du är.

_________________________
Relaterat:

måndag 3 maj 2010

Jag är benådad...Jag älskar Jesus som förvandlar liv om vi vill öppna våra hjärtan och säga Ja till honom.
Jag prisar och ärar min mästare som gav sitt liv för mig och han ger inte bara evigt liv i himlen utan han ger ett liv här på jorden som är värt att leva trots alla törnar och smällar man får vara med om.
Han är med i glädje och sorg och vad än livet har att erbjuda.
Man märker också i tidens stund och alla tecken som är idag att Jesus kommer snart för andra gången.

Jorden håller på att rullas ihop som ett klädstycke som det står i bibeln. Naturkatastrofer, jordbävningar, vulkaner. Gud skakar om vårt land vår värld till att vakna upp ur sömnen och ur lögnen som vi har byggt upp i vår låtsasvärld där vi förnekar Gud och hans existens.

Vi försöker gömma oss i vår materialism och rikedommar som vi tror ska hålla oss vid liv och vi tror att det är det som är hållbart när det blir besvärligt.
Nej, min vän det enda som bär är tro på Jesus och ett liv tillsamman med honom.
Han kan rädda dig om du vill bli räddad eller vill du fortfarande gå på den breda vägen som leder till fördärvet.

Låt dig inte förledas eller luras för det som finns i världen utan lyft blicken din och min förlossning är inom snar tid då skyn spricker upp och Jesus vi får se.

Halleluja Jesus är vår frälsare och Kung. Det finns ingen som han...