måndag 10 maj 2010

Utmanande bön av Assar i Falsterbo min Andliga broder
Värt att stanna upp och läsa och verkligen läsa och tänka efter. Detta är skriven av min Andliga broder i Herren Assar.


UTMANANDE BÖN.


1 Petr. 1:22 Eftersom Ni nu har renat Era själar i lydnad för sanningen till uppriktig KÄRLEK
så älska varandra, uthålligt och av hjärtat”

1 Petr. 4:7 ”Slutet på allting är nära. Var därför klarsynta och nyktra, så Ni kan bedja. Framförallt < prioritet nr 1 > skall Ni vara trofasta i KÄRLEKEN till varandra < förlåt mej Fader – jag känner att jag inte håller måttet själv >
KÄRLEKEN överskyler en mängd synder”

1 Petr. 5:10 ”Men all nåds Gud som har kallat Er till sin eviga härlighet i Kristus sen Ni lidit en liten tid, han skall upprätta, stödja, styrka och stadfästa Er
< översättning Bo Giertz >

När man ser i backspegeln och spanar framåt blir man undrande över hur framtiden kommer att te sig.
Gudsmannen Daniel säger i Dan. 9:5 ”Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från Dina bud och lagar” Lägg märke
till att Daniel inte säger ”de” – han säger ”vi” – han går in under folkets synd.

Paulus uttrycker sig i 1 Tim. 1:15 både ödmjukt och gripande ”Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag ÄR den främste”
Hörde för flera år sedan en innerlig och allvarlig bön om förlåtelse för folket och deras handlande. Det var inget som kittlade skönt i öronen utan radikalt – utmanande som en andlig SOS- signal.
Det var prästen Joe Wright som höll sin korta men skarpladdade – vädjande bön
i delstaten Kansas Senat.

Jag begrundade hur viktigt det är med ett prästerskap som vågar stå för sanningen.
Det finns alltför många” brödpredikanter” och präster som är mer intres. av
titeln – kostymeringen – avlöningen än att tala om vad Guds Ord säger – i många fall fattas t o m pånyttfödelsen – det är mer än Nikodemus som ställer sig frågande.
Jak. 3:1 säger följande: ”Icke många av Er må träda upp såsom lärare i bören veta, att vi skall få en dess strängare dom” Matt. 15:14 ”Frågen icke efter dem.
De är blinda ledare och om en blind leder en blind så falla de båda i gropen”

Att vara medlem i en Guds församling betyder inte automatiskt medborgarskap i himmelen – tror mej veta att det tassar omkring folk i församlingen som njuter och som trivs i miljön, atmosfären och syskonskapet – men det finns ett MEN –
de är inte födda på nytt – man har en gång bara kommit med.

Det är inte med fördömelse eller att raljera jag skriver om denna sak – Gud är mitt vittne – min önskan är att ha en ödmjuk o förkrossad ande – full av Golgata
barmhärtighet.
Matt. 7: 21 – 23 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig : ”Herre Herre” utan den som gör min himmelske Faders vilja.
”Många skola på ”den dagen ”säga till mig ”Herre , Herre hava vi icke profeterat i Ditt namn och genom Ditt namn drivit ut onda andar och genom Ditt namn gjort många kraftgärningar ?”
Men då skall jag betyga för dem ”Jag har aldrig känt Er - gå bort ifrån mig,
I ogärningsmän”
Jer. 6:14 - de taga det lätt med helandet av mitt folks skada. De säga: ”Allt står väl till, allt står väl till ” och dock står icke allt väl till.

Himmelske Fader, vi kommer inför Dig och ber om förlåtelse och för att söka
Din vilja och vägledning.
Ditt Ord säger ”ve över dem som kallar det onda gott… Jes. 5:20 – det är exakt
Vad vi har gjort. Vi har i mångt och mycket förlorat vår andliga bedömningsförmåga och förändrat grundläggande värderingar och gett oss på att flytta på andliga råmärken. Vi bekänner vår synd.
Vi har förlöjligat den absoluta sanningen i Ditt Ord och kallat det pluralism.
Vi har börjat tillbe andra gudar och kallat det kulturell mångfald.
Vi har etablerat det perversa och kallat det en alternativ livsstil.
Vi har utnyttjat de fattiga och kallat det deras lott.
Vi har belönat lathet och kallat det välfärd.
Vi har dödat våra ofödda barn och kallat der frihet att välja. Vi har sedan fördömt dem som gjort abort och därmed försökt rättfärdiga oss själva med hjälp av dubbelmoral.
Vi har försummat att ge våra barn fasta normer och kallat det att ge dem självkänsla.
Vi har missbrukat makten och kallat det politik. Vi har haft begär till vår nästas ägande och kallat det för att ha ambitioner.
Vi har ödelagt vår miljö med våld och pornografi och kallat det åsiktsfrihet.
Vi har förlöjligat våra fäders värderingar och kallat det upplysning.
Vi har förlöjligat människor som har nöd inom sig – den heliga sorgen - vad beträffar sin nästa. Synd förtappelse evigheten Jesu ställföreträdande död– vi har kallat dem fanatiker och svärmare.

Matt. 24:35 HIMMEL OCH JORD SKOLA FÖRGÅS, MEN MINA ORD SKOLA ALDRIG FÖRGÅS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar