lördag 6 november 2010

Okulta ting smyger sig in i våra kyrkor.

Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten! Läs om andra tecken här.


(sidan uppdaterad 2010-10-29 med vittnesbörd i punkten "Vad leder det till i längden?)

"Det tycks nu som om laglöshetens fördämning i Svenska kyrkan brustit fullständigt. Det går inte att tiga när jag ser detta. Jag måste blåsa i basunen och varna för att ta del av detta! Jag känner flera ärliga och andligt friska präster, och det är med stor sorg de ser vad som nu sker. Det som jag här skall rapportera om är nämligen den grövsta av alla överträdelser i Svenska kyrkan hittills – som jag ser det – för här handlar det om att förmedla ett ockult ”andedop” som kallas för Oneness blessing (”enhetsvälsignelse”, ibland även kallat för deeksha eller diksha), och man gör det mitt i kyrkan under en mässa!!!

Oneness blessing/deeksha är något som växer oerhört i popularitet just nu inom nyandliga kretsar och New age, men nu har detta även nått in i Svenska kyrkan! Engelbrektskyrkan i Stockholm erbjuder från och med 4 november 2009 detta ockulta ”andedop” en gång per månad i en s.k. ”Oneness mässa” där man samtidigt delar ut nattvarden till alla besökare. Dagen har skrivit om denna händelse i en artikel som du kan hitta via denna länk: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=192041. Du kan även läsa om Oneness mässorna på Engelbrekts församlings hemsida på Svenska kyrkans officiella webbplats via denna länk: http://www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/.

Jag skall i denna text berätta något om vad Oneness blessing är för något och lite om de personer i Engelbrekts församling som erbjuder detta ockulta ”andedop”. Men först vill jag förmedla något av Bibelns syn på denna trolöshet mot Gud och hans Ord.

Jes 2:6: ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.”


Gud förskjuter sitt folk när vi vänder oss till andra religioner! Det som nu sker i Svenska kyrkan får mig också att tänka på händelsen där Gud visade profeten Hesekiel hur folket och prästerna vid den tiden hade anammat österlandets religion och mitt inne i tempel utövade detta avguderi.

Hes 8:6: ”Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom.”

Hes 8:18: ”Därför skall jag också handla i vrede. Jag skall inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig, skall jag ändå inte lyssna till dem.”

Avguderiet fick alltså Gud att lämna sitt tempel, och till slut fanns inte Guds beskydd kvar alls över Israel. Landet intogs och folket förslavades i 70 år. Jag ser att det är utmed denna sluttande avgrundsväg som Sverige nu är på väg. Även om vi kanske inte kommer att intas av soldater och bli fysiskt tillfångatagna, så intas vi nu av Babels väsende/Antikrists ande och detta kommer att leda till en - om inte fysisk så helt klart - andlig fångenskap. Längst ner vid vägens ände väntar Antikrists 7-åriga rike (jämför med 70 år) där alla jordens folk kommer att vara förslavade, de flesta kanske utan att ens veta om det! Det är ett stort andligt avfall som möjliggör detta (se 2 Tess 2:1-12 som jag ständigt återkommer till).

Sri Bhagavan och Oneness university
Oneness blessing är något som kommer från en man vid namn Sri Bhagavan och hans verksamhet ”Oneness university”. Detta är inget universitet i vanlig mening, utan en anläggning i Indien som startats och drivs av Sri Bhagavan med hustrun Amma. Deras enda barn heter förresten Krishna! Eftersom namnet Bhagavan har betydelsen att vara Gud, att vara den som har all rikedom, framgång, glädje, välsignelse, helighet, osv, kan man få intrycket av att denna familj tycks vilja framstå som någon slags helig treenighet. Deras anspråk ligger definitivt åt det hållet. Bhagavan bär också namnet Kalki eftersom han anses vara en s.k. Avtar av den hinduiska guden Vishnu. En Avatar är en till jorden nerstigen gud, och Kalki är namnet på en av Vishnus inkarnationer (källa: experiencefestival.com och wikipedia). Som du kan förstå av detta är Oneness-rörelsenen en gren av hinduismen men helt klart även en gren i New age.

I sin ungdom kände Bhagavan att något var helt fel i mänskligheten. Bhagavan upptäckte att alla problem som vi möter i dagens värld hade bara en orsak – känslan av separation från livet och universum. Någonstans djupt inom sig kände att han måste hjälpa mänskligheten att bli lycklig eftersom det skulle lösa alla problem. I slutet av 80-talet började Bhagavan och Amma uppleva mystiska andliga upplevelser och fenomen. I detta upplevde de att de skulle börja överföra ett ”enhetstillstånd” (Oneness state) till mänskligheten. 1991 startade de därför Oneness university. Här utbildas idag människor i att överföra Oneness blessing till andra. Detta har vuxit till en världsvid rörelse som omfattar bortåt 30 miljoner medlemmar. I Sverige finns idag flera Oneness-center. Det förekommer att man vänder sig i bön till både Bhagavan och Amma.

Eftersom Bhagavan anses vara en Avatar, en gud nerstigen till jorden, anses han inom rörelsen ha kraften att ge mänskligheten den "upplysning" som kan rädda världen. Han talar om att år 2012 kommer mänskligheten att gå in i en Golden Age (gyllene tidsålder). Jorden blir då född på nytt. Det gamla skall då vara förbi. Han har för detta syfte startat stiftelsen Golden Age Foundation för att effektivare verka för mänsklighetens uppvaknande fram till 2012. Händelserna kring detta år 2012 återkommer på flera håll inom New age-nätverket. Det är också ett årtal som är förknippat med den ockulta s.k. Mayakalendern - som för övrigt Nacka församling har en kurs om. För oss som försöker tolka Bibelns budskap om yttersta tiden och Antikrists tidsålder, känns New age-folkets tal om en "ny världsordning" år 2012 väldigt intressant. (se experiencefestival.com/golden_age_foundation för mer information)

Oneness blessning/Deeksha
Oneness blessning/Deeksha är enligt Oneness-rörelsen en ”initiering” eller ”energiöverföring, som sätter oss i förbindelse med vår egen Gudomlighet”. Oneness blessning är med andra ord en genväg till en tänkt upplysning och gudomliggörelse. Den förmedlas genom handpåläggning av en sedan tidigare initierad. Energin är dessutom ”intelligent och ger oss precis vad vi behöver för att utveckla vårt medvetande”. Denna ”Oneness Experience” (enhetsupplevelse) är helt oberoende av religiös tillhörighet. Den kan fås av vem som helst som vill få den, menar man.

Ser man på Oneness blessning ur en Biblisk synvinkel så är det något helt främmande för den kristna och judisk tron. Oneness blessning handlar om mörkrets kopia på det kristna andedopet. Oneness blessning är en invigning/initiering/en överlåtelse till andra makter än Bibelns Gud, Jesus Kristus. Den grundläggande filosofin är dessutom panenteism och panteism, dvs att Gud finns i allt och alla och att allt är Gud. Därför skall man bara kopplas samman med sin inre gudomlighet för att komma i harmoni med omvärlden och universum, menar man inom Oneness-rörelsen. Det här är med andra ord ingen ny filosofi, utan exakt samma grundpelare som vi hittar inom hela New age-rörelsen, i hinduism och i buddism. Oneness är bara ytterligare en ny anrättning på det stora smörgåsbordet inom New age, och för alla som uppskattar dessa nyandliga rätter, baserade på panenteism och panteism, så smakar alla nyheter mycket gott.

Vad leder det till i längden?
I ett starkt och intressant vittnesbörd jag fått ta del av, skriver en person som själv varit med i Oneness-rörelsen så här om Oneness blessning:

”Denna överföring sägs omforma hjärnans funktion så att den på sikt kommer att fungera som det var tänkt från början. Man ska återvända till barnets upplevelse av enhet med allt. Känslan av separation och att vara en avskild del av Alltet ska försvinna. Det finns ingen personlig Gud utan Gud är Alltet och vi är alla en del av Gud. Strängt taget kan man säga att vi alla är Gud eller en aspekt av Gud. Det finns inget enskilt "jag", detta är bara en illusion. Det handlar med andra ord mycket om klassiska hinduistiska uppfattningar.

Inom rörelsen använder man bl.a. bibelord för att legitimera sitt budskap. Slutmålet är att alla människor ska bli upplysta och att vår personlig identitet ska utplånas så att gudomliga väsen ska kunna ta sin boning i våra kroppar. Detta kallas ’induktion’. T.ex. kan då Kristus, Kalki, Maitreya eller någon annan högt utvecklad ’gudomlig energi’ nedstiga i oss. Sedan kommer våra kroppar att helt och hållet verka i enlighet med den ’gudomliga viljan’.”


Personen beskriver hur han inledningsvis fick starka euforiska upplevelser efter att tagit del av Oneness blessing. Han berättar om hur han vid flera tillfällen liksom förflyttats till en plats utanför/ovanför sig själv. Det ses inom rörelsen som en ”kosmisk gudomlig lek”. Men sedan beskriver han hur isolering, betryck och mörker med tiden kommit över honom. Han beskriver hur något destruktiv tagit sin boning inom honom. Det här är en mycket alarmerande och avslöjande beskrivning av effekterna efter Oneness-blessing. Frågan är om vi kristna idag förstår vad som är så fullkomligt galet i rörelsens filosofi och med detta alternativa, nyandliga ”andedop”?!

En annan kille som tog kontakt med mig via mail och vittnade om sina upplevelser efter deeksha skrev så här:

"För ett antal år sedan innan jag blev kristen gick jag på deeksha. Dagen efter fick jag en psykos och blev inlagd på sjukhus. Än idag äter jag mediciner för det här. Deeksha väcker en energi i kroppen som kallas kundalini. Kundalini kallas även ormkraften eller draken. Vi kan ju lätt räkna ut var den kraften kommer ifrån. Sedan dess har jag blivit inlag i ännu en psykos senare. Det är ett helvete det här, bokstavligt talat.

Det som är så hemskt är att dessa präster inte förstår att de har att göra med satan. När tillståndet – som dessa präster så glatt pratar om – inträder, kan man inte längre ta emot Jesus som sin frälsare, för man har förstört sitt sinne så att man inte kan förstå att Jesus är Guds son. Istället tror man att alla är gud. Det är det som gör det så ruskigt otäckt. Jag har dessa energier i kroppen. De trycker på min rygg, trycker på mitt huvud. Har stelhet i nacken och rygg, och rysningar. Jag ber till Gud att de ska försvinna och jag tror det kommer göra det förr eller senare. Men när det väl är där är det inte lätt att få bort dem."


I boken "Att vinna en tro och förlora sig själv" av Anders Haag, finns ett starkt vittnesbörd av Freddy Nielsen (börjar på sidan 178). Han gick med i Oneness-rörelsen i början av 90-talet och blev en av guru Sri Bhagavans närmaste män med uppdrag att sprida Oneness blessing i Västvärlden. Med tiden vaknade han upp över hur djälvulsk denna rörelse är och hur opålitlig Sri Bhagavan och hans fru är. Det ledde till att Freddy hoppade av 2006. Sri Bhagavan ändrade sig i lärofrågor gång på gång och han förde också fram sig själv som gud och sin fru som gudinna. Detta blev varningssignaler för Freddy eftersom han visste att de bara var vanliga människor och inte gudar.

Tag varning från dessa vittnesbörd! Även ni Oneness-präster!

Oneness-prästerna i Engelbrekts församling
Det kan vara intressant att veta lite mer om vilka personer som ligger bakom Oneness-mässorna i Engelbrekts församling i Stockholm. Om vi läser på församlingens hemsida ser vi att de präster som medverkar är Louise Linder och Katarina Egfors Härnring samt läkaren Per Henriksson (normalt aktiv i Allhelgonakyrkan). Dessa präster är inte några stackars nyutexaminerade präster som kommenderats ut för att tjänstgöra på Oneness-mässorna. Nej, det här är en grupp av erfarna konsulter som vid sidan av ”prästkallet” i företagsform erbjuder tjänster kring existentiella frågor – allt från zen-meditation, krisarbete, psykoterapi till personlig coaching. Företaget heter Prästbyrån AB och deras hemsida finns på levaleda.se .

Prästen Louise Linder är den som startade Prästbyrån och som idag är VD där. I styrelsen finner vi Egfors Härnring samt ingen mindre än Lennart Koskinen, känd som utövare av Transcendental meditation. Om man slår upp Prästbyrån i http://www.ratsit.se ser man att företaget under 2008 omsatte 3.441.000 kronor (3,44 miljoner!) och att intäkterna ökat från år till år. Det är med andra ord ett mycket lönsamt extraknäck dessa ”Herrens tjänare” håller på med vid sidan av prästkallet. Man kan stillsamt undra hur mycket tid det blir över till att läsa Bibeln? SVT:s Uppdrag granskning granskade för en tid sedan de extraknäckande prästerna, se http://svt.se/2.63378/1.743640/biskop_koskinens_lonsamma_extraknack för mer information. Kan det vara kärleken till pengar som är roten till detta onda? Bibeln säger visst något om det….

Onenessprästerna på besök hos Oneness university i sept 2009
Det är högst troligt att det länge funnits ett intresse för det nyandliga hos prästerna Louise Linder, Katarina Egfors Härnring samt läkaren Per Henriksson. Louise Linder säger till Dagen att de varit på en enveckaskurs om Oneness blessing. Kursen gavs i september 2009 hos gurun Sri Bhagavan, på Oneness university i Indien, och handlade om att bli s.k. ”givare” av Oneness blessing. Men det hela började inte där, för innan man kan åka på en sådan kurs måste man ha gått den förberedande introduktionskursen som är obligatorisk för den som själv vill bli ”Deekshagivare”, eller ”Oneness Experience Facilitator” som det numera kallas, se onenessivast.info som är Oneness-rörelsens hemsida för västra Sverige. På webbsidan onenessivast.info/?page_id=180 kan du också läsa ovanstående tre personers egna berättelser om upplevelserna i Indien. Det är lätt att dras med av de positiva berättelserna, men det här skiljer sig inte från hur man inom andra delar av New age inledningsvis får erfara väldigt positiva upplevelser. Med tiden kommer man dock allt djupare in i ett andligt mörker, vilket jag nämt tidigare och som kan du höra om i denna berättelse: http://www.bibelfokus.se/carina.

Louise Linder säger till tidningen Dagen att kursen ”leder fram till att man får en ökad medvetenhet att förstå att jag som individ är ett med mig själv, Gud och alla andra”. Det hon säger är alltså panenteism och panteism, att alla är ett, allt är Gud och alla är Gud, dvs. grundpelaren i New age! Det är ”otroligt verkningsfullt” säger Louise Linder också, därför är det bra och inte flummigt, menar hon. Vi ser samma självförgudningslära i det läkaren Per Henriksson säger till Dagen: ”Det är att möta och förenas med Gud inom oss och med kropp och själ i förening i glädje få ge av oss själva och tjäna livet. Vi är ju medskapare i tillvaron och ingenting är omöjligt.” Ungefär som delar av Trosrörelsens teologi kan jag tycka!

Vad skall vi göra?

Vi måste förstå vad detta verkligen handlar om. Tro alltså inte på Oneness-prästerna i Engelbrekts församling när de säger att Oneness blessing är något neutralt, naturligt, fint och ljuvligt som passar in i en kristen tro. Oneness blessing är alltså ockultism sprunget ur hinduism och New age. Det ligger en filosofi och religion bakom detta som inte alls är förenlig med judisk-kristen tro som är baserad på Den Heliga Skrift, Bibeln. Dessa präster är inte präster för den sanna kristendomen, utan präster åt främmande gudar inom hinduismen och New age. Det märks inte minst i det Per Henriksson säger efter sina upplevelser i Indien: "Samtalet och Välsignelsen av Bhagavan och hans ögon som hela tiden finns i mig" (se onenessivast.info/?page_id=180).

Sedan tror jag inte vi skall vara passiva, och vi kan inte heller och skall inte vara ovetande om det avfall som pågår om vi skall tändas av nitälskan till Gud och Sanningen. Vi närmar oss de sista åren i den yttersta tiden. Antikrists tid är förmodligen inte långt bort. Skall det alls bli någon vändning på det bedrövliga andliga tillståndet i Sverige innan dörren stängs för gott, så är enda vägen ett andligt uppvaknande, en genuin väckelse. Det börjar inte med löften om väckelse från våra kyrkoscener, uttalade av kändisförkunnare som får betalt för att säga detta. Nej, ett äkta andligt uppvaknande måste börja med dig och mig på knä i båra bönekamrar. Sedan vidare i enkel kristen gemenskap i våra hem, och sedan vidare ut i samhället - om Gud vill.

Ryggraden i vår tro måste vara Bibelläsningen och det enkla samtalet med Gud där hemma. Församlingsgemenskapen kommer inte före detta eftersom den kommer att falla förr eller senare. Men ovanpå vårt privatliv med Bibelns Gud måste vi ha gemenskap med andra sant troende, för Bibeln säger bl.a. att vad två kommer överens om att be om i Jesus namn (vad som är i enlighet med Guds vilja) det skall de få! Det behövs med andra ord inte en hel fotbollsarena full med folk som ber, det räcker med två sanna Jesu lärjungar som ber i enlighet med Jesu ord och vilja. Slösa alltså inte med resurserna i onödan!

Jag upplever också att vi var och en nu måste överväga i vilken mån vi skall fortsätta att stödja den kyrka eller det samfund vi tillhör. Det kan vara dags att gå ur. Man kan inte i längden ge sitt stöd till en kyrka full med avfall och avgudadyrkan. Upplever man kallelsen att vara kvar, för att man har något att ge där, så skall man så klart vara kvar. Själv är jag inte längre medlem i Svenska kyrkan, jag gick ur när KG Hammar var the big boss. Men nu tycker jag läget blivit flera resor värre. Som jag nämnde inledningsvis känner jag flera präster i Svenska kyrkan som är ärliga och andligt friska. De fortsätter sitt tuffa arbete på ett sjunkande skepp, och jag måste respektera att de upplever det som sin kallelse. Det viktiga är att vi följer en övertygelse och gör det i tro, för då handlar vi ju utifrån vad vi upplever som rätt, och det uppskattar Gud. Sedan är det hans sak att ändra på oss när vi inte kan eller förstår bättre.

Fil 2:13: ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”


Må Herren Jesus Kristus leda och välsigna dig i dessa svåra tider!

(se gärna min video om "Det Stora Avfallet" för att få en god bakgrund till mitt resonemang om avfall bland Guds folk)

/Lennart

» Utskriftsvänlig sida

Allt material är "Copying is alright"

57 kommentarer:

 1. Härligt att se att det händer något här, it's been a while!

  Jag håller i det stora hela med. Pseudovetenskap och skit som andedop osv ska man hålla sig långt ifrån och motarbeta på alla sätt.

  Men jag undrar, hur du som troende, kan avgöra vad som är Gud och vad som inte är Gud. Vilken metod använder du dig av för att få fram sanningen?

  SvaraRadera
 2. Jag tror inte det var andedop som Lennart i artikeln opponerade sig emot utan det falska andedopet som Oneness representerar.

  Jag måste förresten säga att det var en väldigt bra och väformulerad artikel.

  SvaraRadera
 3. Hej David, long time no see.

  Min fråga gör sig ännu bättre nu, efter att du klargjorde det.

  Hur kan du, David, avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Vilket metod använder du för att skilja på alternativen? Eller är det bara subjektivt tyckande, som ofta annars i kristenheten?

  SvaraRadera
 4. Av frukten känner man trädet.

  SvaraRadera
 5. Du svarade inte på min fråga, så jag ställer den igen:

  Hur kan du, David, avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Vilket metod använder du för att skilja på alternativen? Eller är det bara subjektivt tyckande, som ofta annars i kristenheten?

  SvaraRadera
 6. Jesus sa i Matt 7:

  15. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

  16. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?

  17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt.

  18. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

  19. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden.

  20. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. --

  21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.

  22. Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'

  23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

  24. Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget.

  25. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget.

  26. Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden.

  27. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort.»

  SvaraRadera
 7. Du svarar fortfarande inte på frågan, så jag bryter ner den lite för dig, så kanske det blir enklare.

  Hur kan du, David, avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Väldigt många andra människor håller inte med dig, och grundar sina åsikter om sant och falskt på samma grunder som du - bara att de tycker olika. Kort och gott: Hur vet du att Du har rätt?

  SvaraRadera
 8. Det måste vara byggt på hälleberget. Det måste ha en bra grund och det är den hörnsten som byggnadsarbetarna ratade.

  SvaraRadera
 9. Och hur avgör du om något har "en bra grund"? Du måste väl ändå ha någon sorts metod för att avgöra vad som har "en bra grund"?

  SvaraRadera
 10. En som inte är frälst kan inte se det i sin Ande som vi som är frälsta då den Helige Ande bor i oss och uppenbarar allt.
  Bygger du grunden på Jesus, alltså tar emot honom som din frälsare så kommer du oxå och se med Guds ögon och tänka Guds tankar.

  För de förlorade är talet om korset en dårskap men för oss som tror är Guds kraft.

  SvaraRadera
 11. Amen. Man känner det i Anden.

  SvaraRadera
 12. Jag tolkar era svar som att ni inte har någon metod för att avgöra vad som är sant eller inte, utan bara använder er av era subjektiva åsikter.

  Mirre: Är det inte då otroligt konstigt, att andra människor som OCKSÅ är kristna och OCKSÅ hävdar att just DE vet SANNINGEN, trots att deras sanning är fundamentalt annorlunda mot er?

  Ge mig en enda orsak, till varför jag ska tro på er godtyckliga åsikt, istället för någon annans godtyckliga åsikt!

  SvaraRadera
 13. Det finns en metod och det är att lära känna Gud och den som han sänt Jesus Kristus. Gud är Hälleberget och hans son är Hörnstenen.

  SvaraRadera
 14. Endast en metod har vi att Jesus kan visa dig. Detta är något som inte kan förklaras med ord utan man upplever och det är den Helige Ande som visar och leder.
  Den helige Anden varnar oxå då det är något fel tex den new age välsignelsen.
  Jesus är sanningen och livet och vill du ha bevis så bjud in Jesus i ditt liv som kommer du oxå upptäcka det underbara liv som bara Gud kan ge.Du kan älta och vända detta på mänskligt vis men du kommer aldrig få tag på det som vi Jesus troende har.

  SvaraRadera
 15. Det är som Mirre säger. Det är ett fantastiskt underbart liv ihop med Jesus.

  När det gäller att avgöra vad som är sant eller inte så säger Guds Ord att du kan få vägledning av Den Helige Ande. "Han ska visa dig hela sanningen."

  Så Adam sätt dig ned ensam och be till Gud att han ska uppenbara sanningen för dig så ska även jag be att Han visar dig sanningen.

  Det finns ett löfte i Bibeln som säger att där två eller tre är samlade i mitt namn så ska det de ber om ske.

  Den som söker han finner.

  SvaraRadera
 16. Det som framför allt är och borde vara en vägledning för sanna kristna är Guds Ord, Bibeln.

  Den är fantastisk gåva till oss och leder oss. Tänk dig alla människor som det står om i Bibeln. Abraham, Isak och Jakob, exempelvis - de hade ingen Bibel att vägledas av. Så Ordet är en grundsten för vad vi tror på.

  Då säger du säkert att det finns olika tolkningar av Bibeln och det är ju sant. Vilken är då den riktiga tolkningen?

  Jag personligen är emot att tolka Ordet. Jag tycker helt enkelt den ska läsas som det står.

  Men visst om det står mellan två olika tolkningar så måste vi gå tillbaka till ursprunget. Inte bara läsa ursprungstexten på hebreiska och grekista utan även läsa hela Bibeln i sitt sammanhang.

  Då uppenbaras det viktigaste i hela ditt liv och universums viktigaste byggsten om varför Gud överhuvudtaget skapade människan. Nämligen Guds kärlek till oss. Nyckeln är att Gud vill umgås med oss. Att han vill ha en relation till oss. Att han vill vara nära oss och ge av sina goda gåvor till oss.

  Guds syfte att att ha gemenskap med oss!

  LÄR KÄNNA GUD!

  När man känner Gud - så vet man också hur han reagerar och hur han tycker och tänker i olika frågor.

  Som kristen kan man ofta direkt känna i sin Ande bedrövelse eller glädje över olika ting.

  Så när man ska avgöra vad som är sant eller inte så är det lätt att gå tillbaka till Bibeln och se vad den säger och om det finns olika tolkningar av Bibelstället så får man se om det inte finns fler Bibelställen som handlar om samma sak.

  Om det även där finns olika tolkningar så måste man se till att lära känna Gud och Hans syften och mål och utifrån det göra en bedömning av vad som är sanningen. Kommer min tolkning att bära god frukt? Leder den människor till Gud eller från Gud? Och även om frukten på ytan ser god ut kan den vara rutten inuti. Satan själv uppenbarar ju sig som ett ljusets ängel.

  Av frukten känner man trädet.

  SvaraRadera
 17. Upplever du det inte på något sätt problematiskt att en bokstavlig tolkning av Bibeln går emot all existerande modern vetenskap och forskning?

  SvaraRadera
 18. "Det finns inga problem - bara utmaningar".

  I mitt jobb använder jag vetenskap, bebrövad erfarenhet, empiri och evidensbaserade logiska slutledningar. Så jag skulle vilja räkna mig själv till de som sätter tilltro till vetenskapen.

  Och det tog många år efter det att jag blev frälst innan jag kunde acceptera kreationsismen istället för evolutionsteorin.

  Men idag ser jag inga större problem med att kombinera sann vetenskap med Bibeln. Jag tycker inte det finns några större motsägelser av vikt mellan vetenskap och Bibeln.

  Visst kan man kritisera jungrufödsel, att Jesus gick på vattnet mm. Men jag tror på vad som står i Bibeln.

  SvaraRadera
 19. Så med andra ord litar du på vetenskapen när den stämmer överens med dina åsikter? Hört talas om selektiv perception?

  Att du blivit så hjärntvättad att du till och med tror på kreationismen bevisar faktumet att din "tilltro till vetenskapen" är lika stor som din kunskap om den.

  SvaraRadera
 20. Kreationismen är betydligt mer vetenskapligt grundad än evolutionsteorin.

  SvaraRadera
 21. http://www.genesis.nu/tidningen.html

  SvaraRadera
 22. Kan du inte länka till något som faktiskt har någon fakta? Genesis är lika ruttet som resten av kreationismrörelsen. Hämtar du alla dina åsikter därifrån?

  TalkOrigins tar itu med praktiskt taget alla påståenden som kreationismen framför. Här har du att göra ett tag:

  http://www.talkorigins.org/indexcc/index.html

  Observera att det finns källhänvisningar till alla svar, och en stor del av dem är till välrenommerade vetenskapliga tidsskrifter eller andra pålitliga källor. Kreationismen har ingenting överhuvudtaget att komma med.

  SvaraRadera
 23. Nej.

  Fakta är att universum är ca 13,7 miljarder år, varav jorden har existerat i ca 4,6 miljarder år.

  Fakta är att inga bevis finns för en global översvämmning som i berättelsen om Noa.

  Fakta är att inga bevis finns för att Mose eller Abraham ens existerat.

  Fakta är att den historiska Jesus kanske inte har funnits, och har han det var han med all sannolikhet inte den Jesus det står om i Bibeln, som utförde mirakel, gick på vatten osv.

  Fakta är att alla arter på jorden har uppkommit ur det naturliga urvalet, vilket är bekräftat många gånger om.

  Bibeln är inte fakta, och innerst inne vet du det.

  SvaraRadera
 24. Eftersom du förkastar seriös forskning och bara tillämpar det som passar in i din världsbild så är det ingen idé att diskutera. Jag skulle rekommendera att du läste ett nummer av Genesis.

  SvaraRadera
 25. Jag förkastar inte seriös forskning, Genesis är inte en vetenskaplig tidsskrift.

  Om du har några vetenskapliga studier som motbevisar de fakta jag presenterade ovan vill jag se dem.

  SvaraRadera
 26. Genesis är fullt med fakta och vetenskapliga studier om just det du nämner ovan.

  SvaraRadera
 27. Dåså, hänvisa till någon studie, borde inte vara så svårt va?

  SvaraRadera
 28. Det finns ingen diskrepans mellan vetenskapliga bevis och kristen tro.
  Kolla här.

  SvaraRadera
 29. Vad ska jag kolla på? Ska jag sitta och läsa igenom alla gamla nummer för att hitta något som du redan säger finns? Det är väl hundra gånger lättare att du bara hänvisar till en vetenskaplig studie som motbevisar de fakta jag presenterade ovan.

  SvaraRadera
 30. Det skulle göra dig gott att läsa dem alla! :-)

  SvaraRadera
 31. Så med andra ord kan du inte hänvisa till någon studie?

  SvaraRadera
 32. Geneis är full med studier.

  SvaraRadera
 33. Och eftersom att du har läst de studierna så vore det ju enkelt för dig att hänvisa till någon av dem.

  SvaraRadera
 34. Läs själv - du har fått en länk. "För den som knackar ska det vara upplåtet.", och "Den som söker den finner."

  SvaraRadera
 35. Jag tänker inte ägna flera timmar åt att läsa igenom tidningar som jag inte finner intressanta. Eftersom att du har läst dem vore det väldigt snällt om du kunde hänvisa till ett specifikt nummer och en artikel där i, så att jag kan gå in och ta en titt på den.

  Kan du inte göra det så kommer jag tills vidare att anta att det inte finns några artiklar i Genesis som motbevisar de fakta jag presenterat ovan.

  SvaraRadera
 36. Adam, du vill bara att andra ska göra jobbet åt dig. Gör det själv. Jag har ett arbete att sköta och har inte tid att duka åt dig.

  SvaraRadera
 37. Nej, men du kommer med ett påstående om att det finns fakta i Genesis som motsäger de fakta som jag presenterade ovan, och då är det upp till dig att stärka ditt påstående.

  Det är snarare tvärtom, att du vill att jag ska göra ditt jobb så att du slipper stå till svars för dina påståenden. Skärpning.

  SvaraRadera
 38. Ja, jag tog och kollade lite snabbt på genesis hemsida (verkar vara med lika vettig" fakta som tex drdino.com)

  De är inga faktabaserade påståenden what-so-ever utan de använder sig av bibeln som "fakta"

  Samt påståendet att man inte kan motbevisa gud...
  Men man kan MOTBEVISA skapelseberättelsen med hjälp av vetenskap!

  Ett urval
  skapelseberättelsen beskriver att världen endast är 1000-tals år gammal, men ändå så kan vi se ljus från stjärnor miljontals ljusår bort.

  Snälla nån, att en del kristna inte förstår att evoulutionen är ett faktum. (Majoriteten av de som bekänner sig till den kristna tron erkänner evoulutionsteorin men väljer bara att tro att gud var orsaken)

  Den här bloggen är nästan lika underhållande som en mycket indoktrinerad person jag kände, han var övertygad om att amputerade kroppsdelar kunde växa ut om man bad till gud (han kunde inte heller backa upp med fakta/exempel ungefär som David Winther).

  SvaraRadera
 39. I Jesu namn kan amputerade kroppsdelar med lätthet växa ut igen. Det är glädjande lätt.

  Det är svårare att få en bitter otro att bli till tro däremot.

  SvaraRadera
 40. Miraklernas tid är inte förbi! Kolla här Adam! :)

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=236462
  Kvinna reste sig ur rullstol.

  SvaraRadera
 41. David: Inte en enda kroppsdel har någonsin växt ut igen. Påstår du annat vill jag se bevis för det.

  Angående "miraklet" du hänvisade till, så finns det ett flertal invändningar.

  1. Hur vet vi att tillfrisknandet inträffade vid bönen? Hon kanske hade kunnat gå dagen innan (eller ännu tidigare), men var så fast i sin sjukdomsbild att hon inte försökte.

  2. Tillfrisknanden har skett innan, och är knappast något nytt, än mindre något man behöver tillskriva någon gud äran för.

  3. Om hon nu faktiskt läkte vid bönen, vilket jag har svårt att tro, så säger det ingenting över huvud taget om den kristna gudens existens (eller någon annan gud för den delen). Det enda man kan konstatera då, är att hon blev frisk när någon bad för henne. Det behöver, de facto, inte ens säga något om bönen heller - det kanske bara var ett slumpmässigt sammanträffande.

  Av alla människor som är sjuka och ber om att få bli friska, vore det otroligt osannolikt om inte någon, någon gång faktiskt tillfrisknade när de bad.

  Har lite följdfrågor, men dem kan vi ta sen.

  SvaraRadera
 42. Se där Adam. Du accepterar inte bevis. Jag skulle kunna visa en videofilm på ett helande och du skulle bara säga, filmtrick.

  Jag skulle kunna visa papper på läkare som intygar miraklet och du skulle bara säga förfalskning.

  Jag skulle kunna berätta för dig att jag personligen upplevt Guds mirakelgörande kraft i mitt eget liv och du skulle säga, inbillning.

  Vad är det i dig som vill få mig att sluta tro när jag mår så bra av att vara tillsammans med Gud? Han som gjort mitt värdelösa liv till ett ljust och lyckligt liv tillsammans med Honom.

  Gud har förvandlat mig. Han har förvandlat min tillvaro och fått mig att inse vilken härlig gåva livet är med Hans nåd.

  Guds härlighet kan jag inte längre leva utan. Jag umgås i hans närhet varje dag och varje ögonblick av mitt liv kan jag nu uppskatta och njuta av nu när jag vet att Han givit mig av sin nåd.

  Jag har fått evigt liv och det kommer jag att tillbringa med Gud. Tack Herre för den gåvan.

  Han gav sitt liv för mig och vem kan ge en större gåva än den som offrar sitt liv för sina vänner?

  SvaraRadera
 43. "Se där Adam. Du accepterar inte bevis."

  Johodå, det gör jag, men det du har presenterat är inte några bevis. De är rent anekdotiska berättelser, som inte har någon signifikans alls som bevismaterial för dina påståenden.

  "Vad är det i dig som vill få mig att sluta tro när jag mår så bra av att vara tillsammans med Gud?"

  Samma sak som får andra människor att vilja hjälpa heroinmissbrukare att sluta knarka. Bara för att du mår bra av någonting, betyder inte att det faktiskt är bra för dig.

  Det glädjer mig verkligen att du har fått ett bättre liv, och det vill jag inte på något sätt ta ifrån dig! Dock så är jag alldeles säker på att det går att ha ett minst lika bra liv utan att tro på någon gud.

  "Han gav sitt liv för mig och vem kan ge en större gåva än den som offrar sitt liv för sina vänner?"

  Fast rent tekniskt sett så offrade han ju faktiskt inte sitt liv, eftersom att han återuppstod sen. Inget offer alltså.

  Hur som helst, bara du förklarar de här påståendena du gjort:

  1. Jag vill se de studier som visar att A) kreationismen har vetenskapligt stöd, och B) att det vetenskapliga stödet är större än det för evoluionsteorin.

  2. Bevis på att en kroppsdel någonsin har växt ut med någon guds hjälp.

  SvaraRadera
 44. Det spelar ingen roll vilka bevis jag än lägger fram till dig Adam. Du kommer bara att gå runt dem som du gjorde med artikeln i Dagen.

  Godnatt.

  SvaraRadera
 45. Anekdoter är inte bevis, och det borde du som enligt egen utsago jobbar med vetenskap och empiri vara helt på det klara med.

  SvaraRadera
 46. Bra, då är vi överens om det. Vänligen svara på de två ovan nämnda frågorna nu.

  SvaraRadera
 47. 1. Läs Genesis så får du tusentals bevis
  2. Du ska få se något ännu mer mirakulöst än en kroppsdel som växer ut.
  I denna video väcks en död man till liv.

  Mitt liv består inte av diskussion utan av att vinna människor för Gud. Satan vill till varje pris hindra mig från detta genom att stjäla min tid och det gör han effektivt genom att skicka diskussionsandar.

  Under tiden jag diskuterat med dig så kunde jag kanske istället vunnit en människa för Gud så nu gör jag det istället.

  Ha det så bra Adam och Gud välsigne dig för det behöver du då den värsta synd som finns är otro.

  SvaraRadera
 48. Mitt ena ben växte ut under förbön. Benet var kortare än den andra. Min dotters ben växte oxå ut då jag bad för henne. Jag är stelopererad i ryggen, Gud gjorde något under förbön så jag unde gå som vanligt igen.
  Anonym du frågade om andra människor var onda som inte trodde på Gud. Bibeln talar om att människan är i den ondes våld. Gud välsigne er Mirrre

  SvaraRadera
 49. 1. Läs ett nummer av Nature - en riktig vetenskaplig tidsskrift - och du kommer inse att du blivit bedragen.
  2. Ingen har väckts till liv som varit död. Är du lika godtrogen och naiv mot alla klipp som finns på youtube - eller gäller det bara dem som stämmer överens med dina åsikter?

  Diskussionsandar? Haha!


  Mirre: Förväntar du dig på allvar att jag ska tro på någon som beskriver en helt anekdotisk händelse, utan att backa upp den med någon som helst fakta? Tror du på allt alla skriver?

  Jag tror, att om "den onde" finns, så är det ni som är i hans våld. För det är ni som försöker hålla kvar världen på medeltiden, ni som motarbetar den forskning som tagit oss så långt och som vi fått kämpa så hårt för att nå. Det kanske kommer att komma en himmel, men den är inte perfekt, och vi kommer att behöva skapa den själva.

  SvaraRadera
 50. Jesus är underbar och han helar och upprättar idag. Han är den samma igår och idag.
  Jag tycker synd om dig Adam för du ser inte Guds godhet.
  Många under Jesu tid såg då undren skedde men de trodde inte fast de såg med sina ögon eller rättade sagt de ville inte tro.
  De blinda ser, döva hör lama går...Halleuja den gamla urtidens bok bibeln är Guds ord och skarpare än tve eggat svärd som tränger in märg och ben. Du tror inte Adam för du vill inte därför ser du inte heller. Gud välsigne er

  SvaraRadera
 51. Om du ändrade bakgrund från svart så skulle det vara mycket lättare att läsa.
  Nu kan man tro att sidan representerar black faith, men vad vet jag, det går ju inte läsa.
  Ha det gött i vinter!

  SvaraRadera
 52. Jag gillade detta med svart bakgrund och vit text. Det blev jättelätt att läsa texten tyckte jag i alla fall.

  SvaraRadera
 53. Har upprättat en namninsamling mot onenessblessing i svensk kristenhet. Skriv gärna under och sprid vidare.

  http://www.namnlista.se/kristna-mot-onenessblessing/

  SvaraRadera
 54. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 2 Timotheosbrevet 4:3,4

  SvaraRadera