lördag 25 december 2010


Betlehemsstjärnan en 2 000-årig gåta

Betlehemsstjärnan kan ha varit en supernova, en komet eller flera planeter intill varandra. Men ännu har ingen vetenskapligt kunnat slå fast vad de tre vise männen såg i skyn ovanför stallet där Jesusbarnet föddes.

Man kommer aldrig att se eller förstå detta på en vetenskapligt sätt utan man måste se detta på andligt sätt.
Det som skedde då kan man forska i utan att få svar men jag vet vem som kan visa dig vad som hände det är vår tro på Jesus som föddes den natten.
Stjärnan som Gud lät tändas den natten är en glädjebud att frälsaren är född.
Vetenskapen kan aldrig visa dig den glädje och frid som stjärnan betyder.
Tro endast tro....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar