tisdag 4 januari 2011

Gal 1: 3-4
Nåd vare med er och frid från Gud. Vår Fader, och Herre Jesus Kristus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Att ha Guds frid inom sig och veta att man tillhör Jesus behöver vi inte frukta för något. Jesus har räddat oss från denna världen där ondskan bara sprider sig och kärleken ska kallna hos de flesta.
Visst är det underligt att känna frid trots att man hör allt våld som pågår.
Den inre friden är inte det man är känslokall för andra människor för de lidandede många går genom. Nej, utan vi har en övernaturlig frid inom oss fast vi får lida.
Vi vet att Jesus har besegrat det onda ett litet ögonblick av lidande vad väger det för evigheten hos Jesus.

Jag är också övertygad att i lidandets stund är vi inte ensamma utan himmelens här är med oss och Jesus själv ger oss kraft att utstå det.
Bibeln berättar om Stefanos som blev stenad för sin tros skull och hur han fick se Jesus stående i Guds himmel.
Jag har tänkt ibland på att Jesus stod upp, han satt inte ner utan han var beredd att ta emot Stefanos och jag tror, han var beredd att gripa in ännu mer om det hade behövts.

Jesus sa: Jag är med er alla dagar intill tidens slut och det innbär att han är med oss i motgångar, lidanden och i alla livets förhållanden.
Jesus säger också att " "Sådan din dag sådan skall och din kraft vara".
Därför behöver vi inte frukta "För större är han som bor i oss än den som är i världen.

--
Upplagd av Mirre på Mirres Jesusforum den 1/04/2011 09:12:00 fm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar