tisdag 18 januari 2011

Till föregående kommentar om aga eller tuktan


Heb 12 7 Det är till er fostran som vi får utstå lidande. Gud handlar med er som söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far.


Heb 12:10

v10 -Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet.
v11 -För stunden tycks ingen tunktan vara till glädje utan till sorg men för dem som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar