måndag 28 februari 2011

Har du Jesus i ditt liv?Vår enda räddning


”Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er?

Gör ni inte det, består ni inte provet.” 2 Kor. 13:5.
Vi ger här tre länkar som kan hjälpa Dig så att Du får frid med Gud och
är redo inför en evighet som inte har något slut. Gud välsigne Dig!
De två första är på svenska och den tredje på engelska:

http://www.gudalskardig.com/
http://www.jesus2020sverige.com/
http://bible.org/article/gods-plan-salvation


Publiceringsdatum: 2010-12-15

Författare: Holger Nilsson
Tipsa en vän
Skriv ut

Direktlänk till denna artikel: http://www.flammor.com/artiklar/artikel110.htm

fredag 25 februari 2011

Guds ord är levande...
Dagens bibelord
Bibelord: 2011-02-25 | Hebreerbrevet 4:12

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande.

Kommentar: På vilket sätt är Guds ord levande och verksamt? Ja, hur ska man kunna veta det om man inte utsätter sig för det? Men de som gjort det kan ofta berätta om att de fått ett nytt och klargörande ljus över sina liv, sina handlingar och sin livsväg.

torsdag 24 februari 2011

Profetisk budskapHerrens tilltal till sitt folk i Sverige


Så säger Herren: Till mina älskade barn som jag frivilligt gav mitt liv för, för att rädda till ett evigt liv. Till mina älskade barn som söker och undrar; vart går vägen? Vakna upp inför tidens allvar! Lyft din blick och se längre bort än ditt eget. Jag vill förbereda dig, mitt älskade barn, för en svår och skrämmande tid som hastigt nalkas.
Antikrist förbereder sitt fysiska maktövertagande för denna värld och mycket av det som råder i denna värld är redan anpassat till honom. Alltsedan jag gick på denna jord har jag velat förbereda för mina älskade barn också denna svåra tid. En tid där en skiljelinje går rakt genom församlingar, nationer och hjärtan. Jag vill att du förbereder dig så att du står stark när prövningarna kommer, när din försörjning hotas och det som var din trygghet rycks undan för dig. Lär dig att skilja på sann andlighet och psykologi. Blanda inte ihop dessa två ty de har olika källor.

Du har blivit van att fråga dig själv och fråga andra människor, du har låtit dig dragits med av en ström. Du tycker inte att jag har givit klara besked. Du har blivit mer vän med din egen väg och dina egna idéer och min sak, mitt verk har du inte berörts så djupt av. Jag har många gånger velat leda dig åt annat håll men du har inte velat vänta på mitt svar och när du haft många alternativ att välja mellan har du ofta valt det som passar dig bäst. Antikrist ska försöka bedra, tvinga och skrämma många till underkastelse och om du fortsätter att gå din egen väg så kommer du inte ens att märka att du snärjs av honom. Men jag älskar dig mitt barn, säger Herren. Jag vill ha dig hos mig i en evighet. Därför manar jag dig; Vänd tillbaka till mig! Vänd tillbaka till de vägar som jag fordom gick. Vänd dig bort från de idéer och influenser som denna världen har bedragit dig med. Mitt ord har alltid funnits hos dig och jag har inte ändrat någonting i det. Var inte längre likgiltiga inför mitt tilltal, säger Herren. Vänd åter till mig så ska jag lysa upp din stig. Jag ska bli din försörjare, du ska känna dig trygg när vi åter står ansikte mot ansikte.

Vänd om från ditt eget ägande till ett ärligt och sant förvaltarskap. Den starke ska avstå till den svagares förmån. Det du tror dig äga, säger Herren, det är vad jag har låtit dig få. Det du tycker att du har förtjänat är vad jag satt i dina händer att förvalta för min räkning. Dina uppfattningar om ägandet är ett kraftfullt medel för antikrist att ta herravälde över ditt liv och han är en lögnare, ingen sanning kommer någonsin att komma ur honom. Därför, säger Herren, vänd om från alla uppfattningar om eget ägande för att du må gå en säkrare väg. Jag är den ende ägaren som finns. Håll inte så hårt i dina ägodelar. De rycks ifrån dig. Använd de medel jag låtit dig förvalta på ett generöst sätt för mitt rikes skull. Pengar kommer snart vara något som inte längre finns.

Lev efter de ordningar som är eviga. Låt de åsikter som du kan hämta ur mitt ord råda hos dig och låt denna tids strömningar lämna min kropp, ty jag vill inte bara rädda dig, du min älskade, du min kropp, jag vill också använda dig för att rädda ytterligare själar. Låt bönen och ordet leva hos dig men gå inte längre din egen väg, låt min väg råda. Du har blivit allt för stimulerad köttsligt så du kan uppleva min väg tråkig och tung men dina steg ska bli lättare för varje steg du tar. Vänd åter till mig, min älskade, ty tiderna framför dig blir obarmhärtiga, hänsynslösa, giriga och fyllda av självhävdelse. Du har hört många goda löften för detta land och några av dem ska uppfyllas, för andra har tiden gått förbi, men alla dessa goda löften har varit förknippade med omvändelse till mig. Jag överger inte dig mitt barn, jag överger inte mitt folk. Jag är en god far som vet vad du behöver men jag följer inte din väg. Jag välsignar inte alltid dina idéer. Men om du vänder åter och följer mig så välsignar och beskyddar jag den väg du då ska gå.

Återupprätta hos dig det sanna evangeliet och blanda dig inte med andra läror. Ty många ur min kropp har hemfallit åt förkastliga läror och fördärvliga tankesätt. Jag har vänt ryggen åt allt detta som jag i mitt ord inte vill stå bakom. Så låt enighet råda bland alla er som vill vara min kropp med korset i centrum och mitt offer som din rättfärdighet. Jag har inte blandat mig med andra läror men stora delar av min kropp har gjort det. Du kommer aldrig att bli perfekt, du min dotter, min son, men jag älskar dig och vill rädda dig. Se därför upp för dem som vill göra lögn till sanning, ljus till mörker, gott till ont. Den vägen leder inte till himlen. Du behöver inte vara perfekt, min älskade. Jag vill bara se dig ansikte mot ansikte. Mycket smärta har kommit. Frågorna är många kring det mörka som har börjat synas. Jag har aldrig fört in det till dig men bedragaren lurar in sig och han vill inte liv, han vill inte härlighet, han vill inget gott. Men frukta inte du min älskade, den tid av mörker som ligger framför är inte för evigt. För en tid ska han dock få makten men sälj inte din själ till honom, du kan inte köpa den tillbaka. Jag kommer snart, men först måste avfallet ske.
Vänd därför tillbaka till mig, ty du går på en osäker väg.

Av nåd Herrens tjänare
Jan Johansson, Domsjö 14/1 2010


Publiceringsdatum: 2010-01-15

Författare: Holger Nilsson
Tipsa en vän
Skriv ut

Direktlänk till denna artikel: http://www.flammor.com/profetior/profetia046.asp

onsdag 23 februari 2011


Bibelordet är hämtad ur tidningen Dagen.

Dagens bibelord
Bibelord: 2011-02-23 | Johannes 6:67-68

Jesus sade till de tolv: "Inte vill väl ni också gå er väg?" Simon Petrus svarade: "Herre, till vem skulle vi gå?”

Kommentar: Den som har gett sig villkorslöst åt Gud och levt nära honom en tid kommer inte sällan till ett vägskäl när han måste beräkna priset. Vägen med Jesus är inte alltid som en joggingrunda en solig vårmorgon. Men frågan kvarstår: Till vem skulle vi gå?


Ja, till vem skulle vi gå då det stormar omkring oss. Till vem skulle vi gå om inte till Jesus, livets Herre, min frälsare och vän.

Ps 23 kom till mig som jag tror att alla kan lite av den eller hela som blivit konfirmerade eller de som läser Guds ord.
Herren är min Herde. Mig sall inget fattas.....En Ps som inger hopp och förväntan både här på jorden och i himlen.
Även om jag går i dödsskuggans dal är du med mig...
Så vem skule vi frukta. Ingen, ingen. Ingenting kan ta oss från Kristi kärlek.
Våra liv kan människor ta men ingenting kan skilja oss från Jesus. Kroppen kan man döda men själen och Anden rår de inte på.

tisdag 22 februari 2011

Guds härlighet....i evangeliet

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.

v 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet- han som är Guds avbild.

v6 Ty Gud som sade: " Ljus skall lysa fram ur mörkret, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.Vi som fått våra sinnen öppnade kan se att det är strid mellan gott och ont.
Vi kan se glädjen, hoppet om framtiden i evangeliet som erbjuder evigt liv till dem som tar emot Jesus i sina hjärtan. Vi kan redan börja leva med Jesus här och nu och uppleva hans härlighet och hans underbara närvaro.
Låt dig beröras av Jesus. Gud är inte emot dig han är för dig och vill dig väl.
Han älskar dig oavsett vad du gjort och han utplånar din synd och kastar den i glömskans hav. Han sätter dig fri. Han ser dig med nådens ögon.
Låt dig inte luras av världens rikedom som inte består utan se till var din hjärtats skatt är.

Jesus säger: Jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Jesus är svaret för dig och mig.....

måndag 21 februari 2011
Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv.

Korset budskap


Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

1 Korintierbrevet 1:18

Helvetet inte för människan
Om helvetet inte funnits hade ju Jesus ej behövt lida och dö försoningsdöden på Golgata kors. Johannes 3:16 säger ”för att den som tror på Honom inte skall förgås”, det vill säga gå evigt förlorad. Frälst betyder ju att bli räddad undan helvetet.


Övre radens text hittade jag i tidningen Världen idag och den säger allt
När man nämner Helvetet så skapar det ångest hos människor och många säger att man kör med skrämsel taktik för att man ska omvända sig till Jesus som är din och min räddning.
Att Helvetet nämns i bibeln eller med namnet förtappelsen är en plats som var meningen till Satan och hans änglar, då satan blev utkastad från himlen.
Den var inte tänkt till människan.
Jesus hotar inte med Helvetet han varnar för vad som händer om vi dör utan Gud, om vi dör utan att ha gjort upp synden med Gud.

Därifrån finns det ingen återvändo utan man går evigt förlorad.
Så ta till dig och lyssna vad Guds folk säger och var inte trög att ta till dig det som sägs.
Helvetet är en verklighet och som man behöver talas om mer och upplysa människor som är på väg dit.

måndag 14 februari 2011

Fortsättningen på. När allting annat vaklar står Jesus namnet kvar.
Detta kommer jag att använda i närradio andakten. Tänkte att alla kan ta del av det. Gud välsigne dig....
När allting annat vacklar står Jesus namnet kvar

Man kunde läsa för en tid sedan i tidningen Dagen att Jesus och Gud var ett stort ämne på bloggen på internet.
Jesus och Gud var den mesta sökta namnen på Googel( Googel är ett sökprogram där man kan söka efter ämnen som man är intresserad av.)
Och som inte vet, vad en blogg är kan man säga att en dagbok på internet där man kan skriva ner sina tankar och händelser och alla kan läsa det man skriver .
Jag själv använder min blogg för att tala om Jesus och sprider evangelium till en värld som lever i mörker.

Många söker svar och stabilitet i sin tillvaro i sin vardag på olika sätt och det bevisar att människan är otrygga idag kanske mer än tidigare.
Man kanske trodde att man var trygg men har förlorat det man trodde man hade. En anhörigs bortgång efter många års äktenskap, otrohet och svek. Äktenskapet krassast.
Listan kan göras lång som får tillvaron att gunga och detta är bara en liten del av det händelser som kan få oss att må dåligt och framför allt känna oss ensamma, besvikna och kränkta.
Dessa händelser skapar fruktan i våra liv. Handlingsförlamning, panik känsla och ångest.

Jag är säker på att alla har känt fruktan och ångest någon gång i sitt liv eller att man bär det med sig hela tiden.
När man ser sig omkring ser man människor som kämpar för att överleva vardagen och krig, svält och sjukdomar Och det tycks inte vara någon ände på eländet

Har du laggat ett stort puzzel någon gång sådär med 2000 bitar eller fler så vet du vilket arbete det är och det går inte på en dag.
Man svettas ibland, och man hittar inte så många bitar och tålamodet kan brista ibland men efter en tid så märker du hur långt du har kommit.
Våra liv kan vara som en stort puzzel. Bitarna ligger lite överallt och det kan se väldigt stökigt ut men en som kan lägga ditt och mitt livs puzzel så att den bli hel ,är Jesus.
Den som kan lägga ditt och mitt livs puzzel. Han sätter bitarna på plats och tar bort sådant som inte passar in. Och han lägger in det,som saknas och fyller det med sig själv. Han arbetar inifrån och ut. Inifrån vårt inre. Det är där ifrån vårt inre helade pågår och som är nördvändlig.

Gud vill återupprätta dig som inte känner Jesus till en rätt position med honom själv. Jesus vill göra dig hel som människa därför att han älskar dig.
Om du tänker dig en dörr som har bara ett handtag innanför men ingen utanför.
Tänk dig att Jesus knackar på ditt hjärtas dörr. Han kan inte öppna utifrån för det saknar handtag om du inte du öppnar inifrån och ber honom komma in.
Du kanske tänker att jag inte kan tro eller jag kan inte tro som den och den gör.
Det behöver du inte heller. Du och jag kan inte leva på någon annans människas tro, utan vi har en egen hjärtats tro som Gud gett oss och även tron är en gåva från Gud till oss.

Vi ska bygga vår egen relation till Jesus med det vi har fått, av Gud och det kommer och växa till ett fullmoget träd om ger det gödning varje dag med att vara inför Gud i bön och läsa ordet.
Låt dig beröras av Jesus. Låt honom göra din själ vacker. Låt honom andas in liv i dig som börjar gro och växa. Låt honom hela dig och dina inre sår.
Låt stoltheten bara ge vika och böj dina knän. Förlåt dem som gjort dig illa på något sätt för då förlåter himmelska Fadern dig.

Bär inte på oförlåtelse och bitterhet i ditt liv för det har inget gott med sig. Bitterheten förtär dig invärtes och blir till stor skada för dig själv och andra.
Bitterheten och oförlåtelse i ditt liv blir som ett hinder på vägen för det Gud vill göra i ditt liv.
Lämna allt sådant för det hör inte himmelriket till utan det är en världslig åkomma.

Gud har ju sagt att nalkas vi honom så nalkas han oss. Söker vi honom med hela vårt hjärta så finner vi honom.
Petr3:8-9Läs
När allting annat vacklar står Jesus namnet kvar. Amen

lördag 12 februari 2011

Mätt på allt elände...ser jag ljus.
Jag blir så trött på allt elände som händer runt om kring oss i världen.
Människor far illa på olika sätt. Människor mördar varandra, blodiga råa mord både på kvinnor och barn.
Människor är fängslade och hålls fågna i fängelser och torteras.
Barnen ser sina föräldrar dödas och stympas.
Orden i människors mun är som helvetets eld som förgör varje levande själ som finns närheten. Ondskan bara blir större och större. Kärleken hos de flesta ska kallna talar bibeln om.
Grymheterna är så råa att man vill bara blunda för det som sker.
Barnen blir våldtagna med sina mördrar i kongo kunde man läsa för inte så länge sedan

Bibeln talar om att människan är i satans våld och vilket inte kan förnekas då man ser hur det ser ut i världen.

Men mitt i eländet så lyfter jag min blick och jag vet att en dag är detta slut. En dag kommer vi få se Guds härlighet fullt ut.
För att vi ska hålla ut säger Ordet:
Kol3:2-4 Tänk på det som är ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.
4 När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.Lyft din blick upp till Gud då allt gungar omkring oss och vi hör hot om krig.
Då vet vi att Jesus kommer men till dess tala om honom till alla även de som inte lyssnar.
Tala och ropa ut om vår frälsare. Ropa ut till sista andetaget vi tar för att rädda dem som vill bli räddade.Vi blev räddade för att vi ska rädda andra.

Joh 3:16Så älskade Gud världen att Han gav sin ende son för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

fredag 11 februari 2011

Läs dessa artikel....kanpen mellan gott och ont starkare...


Jesus kommer snart...är du redo?...Om inte så gör dig redo.

Man kan ju inget annat att inse att det är en kamp mellan gott och ont när man läser dessa artikel. Kampen mellan gott och ont starkare än förut.Man känner det i Anden hur allting hårdnar.
Jesus kommer snart!!!! och det är inte undra på att Satan har det jobbit och stressigt och bedra så många som möjligt.
Kom i håg att han är listig och allt detta som han gör är efterapning av det Gud gör.
Skillnaden är att Satan gör skada inte bara skada, han förgör dig...men Gud helar och upprättar människor som är trasiga.
Har du Jesus i ditt liv så är du trygg men har du inte det så är du illa ute när det andliga klimatet hårdnar ännu mer. Det är dags att börja lyssna på de profeter och Guds män och kvinnor ropar.. Vakna det är dags nu.....Var redo för Jesus kommer i den stunden vi inte väntar det.. Ta en varning och vänd om till Jesus...

Det ny andliga.....FARLIGT.....

Författare: Holger Nilsson
Tipsa en vän
Skriv ut

Direktlänk till denna artikel: http://www.flammor.com/artiklar/artikel109.htm


Sataniska krafter frigörs

Det är nu hög tid att varna för de ”andliga” strömningar som allt fler tar del av. Det handlar inte om neutrala andliga övningar, utan här frigörs sataniska krafter.
Satan är en mästare att kopiera det som Gud gör, men med sin falska kraft och sina ondskefulla avsikter. Vi kan i Bibeln se hur den helige Ande förmedlas genom handpåläggning, människor upplever ett dop i den Helige Ande och fylls av kraft till att bli redskap för Herren.
Nu pågår världen över en liknande handpåläggning på människor, som har benämningen Deeksha eller Oneness blessing. De krafter som här frigörs i människor är av sådan karaktär att man kan tala om ett ockult ”andedop”. Genom detta upplever människor kraft och blir redskap i den Ondes tjänst. Här se vi de falska parallellerna till det som Bibeln beskriver som den Helige Andes kraft.
På hemsidan Global Oneness kan man läsa om hur det beskrivs hur Deeksha syftar till att väcka till liv ”Kundalini”. Så här beskrivs hur detta kan ske: ”Kundalini kan väckas till liv genom att uppnå perfektion via Hatha yoga”.
Kundalini beskrivs så här i Wikipedia: Kundalini, sanskrit, betyder bokstavligen ”hoprullade”. I indiska yoga står det för en ”kroppslig energi”. En omedveten, instinktiv eller libidinal [vällustig] kraft eller ”chakra”. Framställs antingen som en gudinna eller som en sovande orm som ringlar sig upp vid basen av ryggraden, därav ett antal engelska tolkningar av begreppet som ”ormen makt”.Det är ganska talande att det beskrivs som ”Ormens makt”. Som alla vet är ormen en bild på Satan. Det finns illustrationer som beskriver Kundalini och hur denna kraft frigörs i människan, se bilden nederst. Här kan man se hur en orm slingar sig runt ryggraden. På andra illustrationer kan man se hur detta sker genom att man sätter sig i yogaställning.
Det finns alltså klara kopplingar till österländska tekniker och meditationer. Det skulle ta för stort utrymme att gå djupare in på allt detta. Vi kan bara nämna att man inom yoga talar om olika chakras i kroppen. I den lägsta chakran anser man att ormen vilar, den orm som skall väckas till liv, detta genom s k chakrameditation.
Detta är ett sätt att frigöra den onda kraften, ormens, satans inflytande över människor. Detta sker nu i intet ont anande, sökande människors liv. Här behövs talas klarspråk om vad det egentligen innebär.


Publiceringsdatum: 2010-12-01

Författare: Holger Nilsson
Tipsa en vän
Skriv ut

Direktlänk till denna artikel: http://www.flammor.com/artiklar/artikel109.htm

© www.flammor.com

Meditation...Vad släpper den in...

Meditation kan leda till psykisk sjukdom

Meditation och yogaövningar har i flera fall lett till psykisk sjukdom. Det har överläkare Bo G Johnson vid Lillhagens sjukhus i Göteborg kommit fram till.
Han har studerat nio fall av s k meditationspsykos och funnit att läkarvetenskapen står inför ett nytt fenomen inom psykiatrin - ett sjukdomstillstånd där t ex psykofarmaka inte har någon sorts helst effekt.

I Danmark där man uppmärksammat problemet mer än i Sverige, ska man nu göra en inventering på mentalsjukhusen för att skaffa mer kunskap om meditationspsykoserna. Ett fall som Bo G Johnson följt på nära håll gällde en 27-årig man som ville pröva på avslappning med shjälp av s k chakrameditationer. 27-åringen studerade och hade inga sociala- eller missbruksproblem. Efter att ha lyssnat på en kassett med meditationer sju gånger sökte han hjälp för egendomliga psykiska besvär.

- Under en sådan här övning hade han helt plötsligt upplevt hur någon slags energi under stor kraft fyllde kroppen, säger Bo G Johnson. Det handlade om ett energiflöde som sakta steg upp genom ryggraden och upp i huvudet där det liksom exploderade. Han tyckte sig se hur energiströmmar strömmade ur händer och fötter. Dessutom hade han visioner av ormar som steg uppåt i ljumskarna och ville bita honom i ansiktet.

Skrämmande
Upplevelsen kom helt oväntat och skrämde mannen som inte kunde påverka förloppet hur han än ansträngde sig. Efter några dagar vände tillståndet och övergick i en ny fas där hart upplevde att en mörk substans trängde in i hans kropp. Han fick akut dödsångest och vaknade flera gånger på nätterna då han upplevde att onda väsen attackerade honom.
Till slut kunde han inte sköta sina studier, blev alltmer utmattad och sökte desperat efter hjälp.
Mannen lades in på klinik en kortare tid och fick psykofarmaka, säger Bo G Johnson. Medicinen hade dock ingen effekt.
- Jag spelade in den här patientens redogörelse på band och spelade upp det för mina kollegor. De stod helt handfallna. Jag har arbetat på sjukhus i 20 år och aldrig tidigare sett några psykologiska eller hysteroida tillstånd som liknar det här.
Det ser ut som ett psykotiskt tillstånd och då brukar psykofarmaka t ex Mallorol hjälpa. Men i de här fallen har de tydligen ingen effekt alls.

Mot frigiditet
En 30-årig kvinna sökte bota sin frigiditet, genom avslappningsövningar enligt en kroppsorienterad psykoterapimetod. Hon fungerade socialt och hade inga drogproblem. Efter några övningar upplevde hon energiströmmar i ryggen upp mot huvudet och kände sig överhettad. För att svalka sig duschade hon långa stunder och gick i strumplästen för att "jorda" energiströmmarna. Även hon kände sig attackerad av ormar. Kvinnan går fortfarande i behandling hos psykolog.

Chakrameditation är en form av yoga som bygger på föreställningen att det inom människan finns en slumrande kraft som kallas Kundalini eller ormkraften. Tanken är att en aktivering av kraften leder till frigörande av fysiska och intellektuella resurser.

- Jag har dock funnit att patienterna inte har läst sig till tillståndet och s a s omedvetet bestämt sig för att insjukna på det här sättet, säger Bo G Johnson. Istället handlar det on ett fenomen som uppstår spontant ur patientens inre vid meditation. Dessutom finns det fall där man har kvar besvären ända upp till 14 år efter det man avbrutit meditationerna. Och det vore ju otänkbart om nu fenomenet var påhittat.
- Efter artiklar som jag skrivit i ämnet har jag fått brev från yogis och gurus i bl.a Indien som är väldigt oroliga för vad som har hänt. De menar att man inte ska ge sig in på sådana här företeelser utan sakkunnig ledning.
- Ett problem är också att det knappast finns någon trovärdig medicinsk teori om de här fenomenen. Vid de flesta meditationer händer ju ingenting, men klart är att det finns en risk om man ger sig för djupt in i detta och börjar experimentera. Det är svårt att avgöra vem som kommer att drabbas.
I Danmark finns flera dokumenterade fall av meditationspsykos. Danskan Lis Höjer har skrivit flera böcker i ämnet - hon har egna erfarenheter av meditation.

Sprider kunskap
För hennes del började det med att hon började meditera för att kunna koncentrera sig bättre, på sina högskolestudier. Ganska snart drabbades hon av ett psykosliknande tillstånd och har sedan dess inte varit förmögen att arbeta mer än sporadiskt.
Hon ägnar nu en stor del av sin tid åt att sprida kunskap om meditationspsykoserna och är starkt kritisk mot meditation.
- Under ett besök i Danmark träffade jag en sjuksköterska som efter meditation inte längre kan arbeta utan lever på sjukbidrag, säger Bo G Johnson. Hon har en pågående s k kundaliniaktivitet.

Experiment
- Under min vistelse i Danmark gjorde jag också en del experiment med personer som lider av det här fenomenet. Jag märkte effekter som tyder på att någon slags kraft, som vi vet väldigt lite om, faktiskt är verksam i de här personerna. Jag hoppas nu få möjlighet att testa några utvalda personer för att se om man kan registrera något fysikaliskt i samband med den här processen.

Om det visar sig att man kan registrera något dylikt så vore det ju rätt oerhört. Då kan man helt avskriva teorin att det rör sig om en vanföreställning. Ett sådant utfall skulle istället visa på förekomsten av ett klart fenomen.

Peter Dükler
Intervju från GÖTEBORGS-POSTEN Torsdagen den 20 september 1984

Tillbaka till läkare om risker

KUNDALINI NÄTVERK & INFORMATION I SVERIGE