måndag 14 mars 2011

Jorden skakas....Jesus kommer snart!!!!


Från tidningen Flammor: Författare Hoger Nilsson

"Det skall bli stora jordbävningar"


Rubriken är ett citat från Jesu undervisning om vad som är ett tecken på hans återkomst. Jordbävningen i Japan är en av de allra kraftigaste som har uppmätts i historien. Vi ser nu ytterligare ett tecken på att vi lever i ändens tid.
Det är en historiskt stark jordbävning, som inträffade den 11 mars. Det har bara uppmätts två starkare jordbävningar tidigare. Den starkaste var i Chile 1960 med 9.5 på richterskalan. Den näst starkaste inträffade i Alaska 1964, den hade 9.2 på richterskalan. Den i Japan var på 9.1 och den är tillsammans med jordbävningen i Sumatra, Indonesien 2004, på delad tredje plats, när det gäller styrka.
Ser man till de 10 kraftigaste jordskalven i historien, är det bara 2 som inte inträffat på 1900-talet eller 2000-talet. Bara under de få åren på vårt århundrade har 3 av de kraftigaste jordskalven inträffat. Det är egentligen anmärkningsvärt att 3 av 10 inträffat de senaste 10 åren.
Ser man däremot i ett profetiskt perspektiv, är det inte överraskande eller anmärkningsvärt. Jesus har alltså i Luk. 21:11, förutsagt att stora jordbävningar är ett tecken på att Hans tillkommelse står för dörren.
Jordbävningar har det alltid funnits, men lägg märke till att Jesus säger ”stora jordbävningar”. Det som vi är ovan påtalat ger en bild av att de verkligt stora jordbävningarna inträffat i vår generation och alltså 3 av de 10 största på de allra senaste åren.

För att vi riktigt skall förstå hur stor den senaste jordbävningen egentligen är, behöver vi inse att hela jordklotet påverkats av den! I en artikel från Dagens Nyheter den 12 mars, kan man läsa i rubriken att ”Japan har flyttats över två meter”. Huvudön har alltså flyttats över två meter. Vilken enorm kraft för att detta skulle kunna ske!
Inte nog med det, artikeln ger också besked om att hela jordaxelns lutning ändrats 1 decimeter. Även jordens rotationshastighet har påverkats av jordskalvet. På detta sätt har alltså hela jorden skakats om!
Detta har vi kanske inte kunnat föreställa oss, att vårt stora jordklot skulle kunna skakas om, men profeten Jesaja fick redan på sin tid det här profetiska budskapet: ”Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar.” Jes.24:19.

Där är viktigt att vi inte bara ser det som nu hänt, som en stor nyhet eller en historisk händelse, då har detta stora tidstecken gått oss förbi. Det som är så viktigt är att vi ser det utifrån vad Jesus sagt om stora jordbävningar i den yttersta tiden. Då kan det bli oss till ett andligt uppvaknade, så att vi står redo när Han kommer igen!


Publiceringsdatum: 2011-03-13

Författare: Holger Nilsson
Tipsa en vän
Skriv ut

Direktlänk till denna artikel: http://www.flammor.com/tidstecken/tidstecken161.htm

söndag 13 mars 2011

Att hitta kryphål...till att synda
Varför måste människan hitta kryphål i Bibeln för att fortsätta synda och leva i sitt gamla liv. Det som inte välsignas i Gamla testamentet så söker man sig till Nya testamentet.
Varför måste vi hitta och söka efter och välsigna det Gud inte välsignar.
Är det så svårt för oss att ta det som står i Guds ord utan vi måste vända och dra bort ting som Gud har satt dit för vår skull?
Lagar och regler är till för att skydda oss. Gud har talat om för oss vad som är bra och dåligt för oss. Vi har klara besked om vad Gud säger i Ordet.
Vi tror väl inte att vi kan manipulera Gud för han är större och vet allt!
Varför låter vi inte Gud vara Gud i våra liv.
Gud ska bli större och jag ska bli mindre inte tvärtom. Jag ska bli större och Gud ska bli mindre.

Det är just det som håller på att ske i vårt samhälle. Gud ska bli mindre och vi ska bli större. Man plockar bort allt som har med Gud och göra och man sopar bort Skaparen under mattan som om han inte fanns.
Vårt samhälle och vårt värld är på väg mot Antikrist.
Vi skapar vårt samhälle där människan regerar och där man inte vill veta av någon Frälsare.
Det samhället går under om inte Gud är där eller med andra ord om vi inte släpper in Gud i vårt leverne och våra val.

Vi frågar mindre och mindre efter vad Gud vill för allting bygger på vad "Vi själva vill.
Visst, vi har fått vår egen vilja men man kan inte annat att se runt om kring oss hur det blir då vi lever ett Gudlöst liv. Avgudar finns det många som inte kan tala eller hjälpa på något sätt utan för oss djupare ner i mörkret.
Människa vart är du på väg? Är det så svårt att ta till sig vad Gud säger och varnar oss för. Är det så svårt att förstå att Jesus vill rädda dig ur mörkrets välde.

Se jag gör allting nytt säger Jesus så låt honom också göra det.

söndag 6 mars 2011

Guds räddningsplan


1 Kor2 och följande verser.

Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.
10 Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
11 Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan?
Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud.
12 Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss.
13 Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss - vi tolkar andliga ting med Andens hjälp.
14Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.
15 Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon.
16 Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar.
Hemligheten är Jesus uppståndelse och Guds räddningsplan, som avslöjas bara för dem som tror att Gud talar sanning. De som tror på uppståndelsen och litar på Jesus kommer att få all den kunskap som inte ens de visaste begriper utan att först ta emot Guds budskap. Alla som förkastar detta budskap är dårar, hur visa de än är i världens ögon.

En omusikalisk person kan inte uppfatta god musik. Den som stött bort Gud kan inte förstå hans underbara budskap. Linjen för kommunikationen är bruten och går inte att uppfatta vad Gud säger. Alltså vi tolkar andliga ting med Anden hjälp.
Den som inte är kristen förstår inte vem Gud är och kan inte heller fatta tanken att Guds Ande finns i de troende.

fredag 4 mars 2011

På sitt kors på Golgata,
Jesus dog för dig och mig;
Där han göt sitt dyra blod
För att draga oss till sig.
Reningskällan flödar än,
Varje synd borttager den.
Det var för mig, som Jesus dog
På sitt kors på Golgata
Refräng/Kör:

På Golgata, på Golgata
Det var för mig, som Jesus dog
På sitt kors på Golgata

onsdag 2 mars 2011

Jesus kommer snart.....Är du redo?


Profetisk dröm om Jesu andra tillkommelse - Holger Nilsson


--------------------------------------------------------------------------------

Publicerad september 2006

Jesu andra tillkommelse

Ali, en före detta shiitisk muslim från Iran, blev omskakad av en övernaturlig upplevelse. Han bodde på västkusten i USA. Ali upplevde en nattlig syn eller dröm, under det att Jesus talade till honom, och han har därefter blivit en andefylld troende.

Ett par månader senare upplevde Ali ännu en levande nattlig syn. Denna gång om uppryckandet före vedermödan, när Herren kommer att visa sig i molnen för att ta upp alla troende som väntar på Hans återkomst.
Ali hade aldrig studerat trossatserna om Jesu andra tillkommelse. Han hade aldrig hört talas om uppryckandet, den snart stundande händelsen beskriven av aposteln Paulus i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-17:
”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.”
Ali betraktade uppryckandet i den nattliga synen utan någon föregåendeteologisk kunskap av ”uppryckandet” av de troende av Jesus upp i molnen.
Ali hävdar även att Herren visade honom den stad där han skulle bo när uppryckandet inträffar. Hans muslimska farbror lämnades kvar i tårar, därför att farbrodern förstod plötsligt att allt som Ali hade delat om Jesus var sant och att vedermödans tid därför nu skulle börja.
Ali väntade utan att förstå hur allt skulle hända. Men två år senare fick
han överraskande ett telefonsamtal från sin farbror, som bad honom att flytta till staden i mellanvästern, som förekommit i drömmen. Ali sköter nu farbroderns butik och bor i staden där det var visat honom att han skulle bli uppryckt till himlen.
Ali tror att uppryckandet är omedelbart förestående, fastän han vill inte spekulera när. Han är bedrövad över att så få pastorer undervisar om uppryckandet och Jesu andra tillkommelse.
Alis berättelse är ytterligare ett ”väckande rop” att Jesus kommer snart - men hur fascinerande att förkunnaren är en före detta shiitisk muslim och inte en amerikansk televisionsevangelist!

Källa: Boken The Jesus Visions. Signs and Wonders in the Muslim World av Christine Darg. Förlag: M.A.D.P. - TARSHISH Ltd., Israel. Utgiven 2005.

Tipsa en vän
Skriv ut


--------------------------------------------------------------------------------

© www.flammor.com

Späningen ökar i mellanöstern..Holger Nilsson
Författare Hoger Nilsson i Flammor talar om spänningen i mellanöstern som är värt att läsa och få kunskap om det som händer.

Spänningen ökar i Mellanöstern

Världen följer spänt den senaste tidens händelser i Mellanöstern. Det som startade med ett uppror i Tunisien har fått svallvågor. I andra arabländer har folk gått ut på gatorna och demonstrerat.

Att det stora och på flera sätt ledande arablandet Egypten nåtts av folkets uppror emot diktaturen som så länge behärskat folket, är förstås en oerhörd storpolitisk händelse som kommer att hamna i historiebeskrivningen.
När detta skrivs vet man inte vad utgången kommer att bli. Vad kommer folkets uppror att leda till?
Världens politiker följer spänt dramat.
Vad som är särskilt alarmerande är om det Muslimska brödraskapet skulle komma till makten.
Då väntar en radikal islamism som världen kommer att konfronteras med. Många ledande politiker fruktar för att detta skall ske.
Detta skulle betyda att den islamistiska revolutionen som ägde rum i Iran 1979 får en uppföljning.
Att islam som religion skulle även bli grunden för ytterligare ett lands styre, det innebär att risknivån skulle höjas dramatiskt.
Redan Irans kompromisslösa hållning är illa nog. Vi tänker inte minst på deras trots emot världssamfundet när man nu uppenbarligen är på väg att bli en kärnvapennation. Detta hotar hela stabiliteten i Mellanöstern och utgör i förlängningen ett hot mot världsfreden.

Inte minst är den nuvarande utvecklingen ett hot mot Israel. Detta land som kämpat för sin överlevnad sedan statens tillblivelse upplever ett starkt hot från Iran vars president i flera tal sagt att Israel skall utplånas.
Hotet från öster är påtagligt och Israel är medvetna om att deras existens står på spel den dag Iran får kärnvapen. Detta kommer man sannolikt inte att se på stillatigande, utan genom en miltär attack kommer man att försöka avväpna Iran innan dess.
Att det skulle bli ett hot även i söder, om Egypten skulle komma in på en radikal islamistiskt väg, det vore i så fall mycket illa.

Israel har ju för närvarande ett fredsavtal med Egypten, vilket sannolikt kommer att upprivas om Egypten skulle komma in på den islamistiska vägen. Även Jordanien har en fredsuppgörelse med Israel. I detta land jäser det nu också och folket har kommit i rörelse även där.

Till detta kan läggas att i norr, i Libanon, har Hizbollahs kandidat fått premiärministerposten och skall bilda en regering. Hizbollahs inflytande i Libanon är ytterligare en hotbild för Israel. Mot Hizbollah fick Israel utkämpa ett krig 2006 som man hade stora svårigheter att klara av. Hizbollahas raketinnehav bedöms nu till hela 50 000. Detta utgör ett reellt hot för Israel från norr.

Har spänningen ökat överlag i Mellanöstern så gäller detta inte minst för Israel. Den 28 januari uttalar sig en av Israels försvarsexperter Yaacocv Amidror i Jerusalem Post, han inser det allvar som är för handen. Han säger: ”Vi måste förstå att vi lever på en vulkan.”
Kommer denna vulkan att få sitt utbrott?
Vart leder händelseutvecklingen? Om något land följer den med största vaksamhet, så är det Israel.
Det profetiska ordet ger oss den inblicken att Israel kommer att genomgå stora svårigheter i den yttersta tiden.
Vi befinner oss i denna tid, därför behövs vaksamhet inför profetiornas uppfyllelse.

När de omgivande länderna vänder sig mot Israel och hotbilden finns där, då kan det explodera.
Men om världens länder vänder sig mot Israel kommer Gud inte att överge det folket som Han en gång utkorade med en speciell kallelse.

Gud har resurser som är av annat slag än militära. Ängel Mikael kommer att stå upp för Israel i denna tid av nöd, som är profetiskt förutsagd: "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken”. Dan. 12:1.


Publiceringsdatum: 2011-02-01

Författare: Holger Nilsson
Tipsa en vän
Skriv ut

Direktlänk till denna artikel: http://www.flammor.com/israel/israel088.htm

© www.flammor.com