söndag 13 mars 2011

Att hitta kryphål...till att synda
Varför måste människan hitta kryphål i Bibeln för att fortsätta synda och leva i sitt gamla liv. Det som inte välsignas i Gamla testamentet så söker man sig till Nya testamentet.
Varför måste vi hitta och söka efter och välsigna det Gud inte välsignar.
Är det så svårt för oss att ta det som står i Guds ord utan vi måste vända och dra bort ting som Gud har satt dit för vår skull?
Lagar och regler är till för att skydda oss. Gud har talat om för oss vad som är bra och dåligt för oss. Vi har klara besked om vad Gud säger i Ordet.
Vi tror väl inte att vi kan manipulera Gud för han är större och vet allt!
Varför låter vi inte Gud vara Gud i våra liv.
Gud ska bli större och jag ska bli mindre inte tvärtom. Jag ska bli större och Gud ska bli mindre.

Det är just det som håller på att ske i vårt samhälle. Gud ska bli mindre och vi ska bli större. Man plockar bort allt som har med Gud och göra och man sopar bort Skaparen under mattan som om han inte fanns.
Vårt samhälle och vårt värld är på väg mot Antikrist.
Vi skapar vårt samhälle där människan regerar och där man inte vill veta av någon Frälsare.
Det samhället går under om inte Gud är där eller med andra ord om vi inte släpper in Gud i vårt leverne och våra val.

Vi frågar mindre och mindre efter vad Gud vill för allting bygger på vad "Vi själva vill.
Visst, vi har fått vår egen vilja men man kan inte annat att se runt om kring oss hur det blir då vi lever ett Gudlöst liv. Avgudar finns det många som inte kan tala eller hjälpa på något sätt utan för oss djupare ner i mörkret.
Människa vart är du på väg? Är det så svårt att ta till sig vad Gud säger och varnar oss för. Är det så svårt att förstå att Jesus vill rädda dig ur mörkrets välde.

Se jag gör allting nytt säger Jesus så låt honom också göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar