tisdag 31 maj 2011

Det eviga livet
Johannes 17:3
Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

tisdag 24 maj 2011

Jesus kommer som tjuv om natten...då ingen väntar det


Man kunde läsa i Dagen idag att en man som heter Camping förespådde Jesu tillkommelse till den 21 Maj 2011. Han hade förbrett sig väl men något gick fel.
Läser man Bibeln så ser man att ingen vet då Jesus kommer tillbaka utom Fadern själv.
Jesus säger att vi ser på tidens tecken då dagen är nära, inte vilken datum han kommer.
Han kommer som en tjuv om natten då man minst anar det

http://www.youtube.com/watch?v=8welVgKX8Qo&feature=player_embedded#at=340

söndag 15 maj 2011

Vi är inte utan hopp...
Den härlighet som skall ges Guds barn
12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur.
13 Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva.
14 Alla som leds av ande från Gud är Guds söner.
15 Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!"
16 Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.
17 Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

18 Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.
19 Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras.
20 Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om
21 att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

22 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor.
23 Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.
24 I hoppet är vi räddade - ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser?
25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt.
26 På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord,
27 och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.Tack Jesus för att vi får tillhöra dig. Jag hade bestämt att tillbringa en stund varje morgon, minst en halvtimme varje morgon innan jag gick till jobbet i Ordet (Bibeln), och lyssna på lovsånger och vara i bön.
Något börjar hända med mig i mitt inre. En ström av kärlek en flod av kärlek inom mig som sprudlar fram.Ibland vet jag inte vart jag ska ta vägen då den Helige Anden kommer med kärleksströmmen från Gud. Strömmen är varm och len som balsam full av kärlek, full av nådefull Gud.
Anden kommer till vår svaghet till hjälp. O Gud min skapare. Du är så underbar i allt vad du gör.
Du min vän du behöver inte gå ensam..vänd om vänd om till Jesus som kan ge dig livet igen och allt det som stulits ifrån dig.Jesus vill göra dig hel, fylla din själ med hopp. Jesus älskar dig....

tisdag 3 maj 2011

Rom 1:18 talar om : Ett liv utan kunskap om Gud


Bibeln, Guds ord är tydlig vad det gäller homosexuella handlingar och synd överhuvudtaget och vad människans konsekvenser blir då man lever i synd.
Jag förstår inte hur man kan motsäga Guds ord när det står som svart och vitt.
Men det finns räddning Jesus Guds Son. Genom Jesu blod all min synd förlåten är.18Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet.

19Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem.

20Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem;

21de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades.

22De ville gälla för visa men blev till dårar.

23De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

24Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra.

25De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.

26Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt,
27likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.
28Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras,
29uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja.
30De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar,
31tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa.

32De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det.

måndag 2 maj 2011

Syndens lön är döden...
Frälsningsarmeen granskas av kalla fakta på grund av att församlingen säger nej till homosexuella handlingar.

Man behöver inte ha dold kamera för att säga att homosexualla handlingar är synd och att man kan bli fri från homosexualitet genom bön.
Jesus älskar syndaren men hatar synden och då spelar det ingen roll syndens storlek eller art. Alla är vi syndare och gått minste om härligheten från Gud men det går att vända om till Gud om man vill och leva i renhet. Se Guds lamm som borttager världens synd. Jesus Guds Son.

Gud välsigne frälsningsarmen.

Pilla på storhelger....

Sverige behöver en muslimsk helgdag säger Carin Jämtin (Socialdemokraterna partisekrerterare.


Nej, Sverige behöver Jesus. Vi borde vara glada att vi har kristna helger då finns det tillfällen att stanna upp och fundera, verkligen fundera över sitt liv.
Människan drar vidare utan att höiga ögonbrynen vad det gäller de kristna helgernas firande och dess betydelse. Många gånger vet man inte ens varför man firar påsk eller pingst.

Man arbetar i sin trädgård som vilken dag som helst utan att skänka en tanke åt grannen som vill ta en helg kaffe i tystnaden med hustrun eller gästernas sällskap som just anlänt till verandan till gräsklipparens motorljud eller trimsågen som går för fullt andra sidan staketet.
Jag är nog inte ensam om det att ha det så här.
Det spelar ju ingen roll vilka kristna helger man ska ta bort eller flytta för gräsklipparen går ändå vilken dag det än är om det är helg eller vardag.

Jag kan stå ut med oljudet bakom staket men att börja röra våra stora kristna helger det vill jag inte. Man kan ju börja med 1 Maj om man verkligen behöver pilla på något.
Sätt Jesus på Sverige kartan från norr till söder.

söndag 1 maj 2011

Kristen skola prickad...


Kristen skola prickad för att lära ut att homoxeullt leverne är synd.


Det är det oxå.