söndag 15 maj 2011

Vi är inte utan hopp...
Den härlighet som skall ges Guds barn
12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur.
13 Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva.
14 Alla som leds av ande från Gud är Guds söner.
15 Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!"
16 Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.
17 Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

18 Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.
19 Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras.
20 Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om
21 att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

22 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor.
23 Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.
24 I hoppet är vi räddade - ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser?
25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt.
26 På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord,
27 och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.Tack Jesus för att vi får tillhöra dig. Jag hade bestämt att tillbringa en stund varje morgon, minst en halvtimme varje morgon innan jag gick till jobbet i Ordet (Bibeln), och lyssna på lovsånger och vara i bön.
Något börjar hända med mig i mitt inre. En ström av kärlek en flod av kärlek inom mig som sprudlar fram.Ibland vet jag inte vart jag ska ta vägen då den Helige Anden kommer med kärleksströmmen från Gud. Strömmen är varm och len som balsam full av kärlek, full av nådefull Gud.
Anden kommer till vår svaghet till hjälp. O Gud min skapare. Du är så underbar i allt vad du gör.
Du min vän du behöver inte gå ensam..vänd om vänd om till Jesus som kan ge dig livet igen och allt det som stulits ifrån dig.Jesus vill göra dig hel, fylla din själ med hopp. Jesus älskar dig....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar