onsdag 1 juni 2011

Voododockor istället för välsignelser och bön för barnen
Man kunde läsa i dagen idag att sy voododockor i skolan är tillåtet, men man förbjuder bön och välsignelse i skolavslutningar.
Där bön, välsignelse och predikan förekommer strider mot skolverkets regler men att sy voododockor i skolan det tillåter man.
Tillverkning av ockult ondskefullt redskap det vänjer man barnen vid istället för att lära barnet om en himmelsk kärleksfull Far vi har.
Man kan väl inte säga annat än att världen är sjuk.
Man tillåter inte Guds välsignelser, bön och predikan i skolavslutningar men att kasta ett ockult föremål i barnets händer.
Det är som man ryser!!!!Luk 17:2 2Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små.
Jesu egna ord.